Inkomsten straatparkeren Gent stijgen van 8 naar 20 miljoen


De opbrengsten voor straatparkeren zijn op vijf jaar tijd gestegen van 8,1 miljoen euro naar net geen 20 miljoen euro. “Het parkeerbeleid blijkt een melkkoe voor het paars-groene stadsbestuur”, vindt gemeenteraadslid Veli Yüksel (CD&V). “Helemaal niet”, reageert mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Het parkeerplan heeft gedaan wat het moest doen: de parkeerdruk verlagen voor de bewoners.”

Veli Yüksel vroeg de inkomsten op van het straatparkeren voor de stad sinds de invoering van het circulatieplan. In 2013 bedroeg de omzet van de parkeerplaatsen 8,1 miljoen euro. “Met de invoering van het parkeerplan heeft de stad onder impuls van Groen het aantal parkeerplaatsen waar moet betaald worden meer dan verdubbeld”, stelt Yüksel. “Waar dat er tot 2016 een goede 15.000 waren, steeg dat aantal in 2017 tot meer dan 37.600. Bovendien werden ook de parkeertarieven in het centrum fors verhoogd. Het resultaat van die hele operatie is dat de inkomsten fors gestegen zijn. Net als het aantal tickets trouwens. In 2013 werden nog 4 miljoen tickets betaald. Inmiddels zijn dat er 6,5 miljoen. Daar komt nog eens 4,5 miljoen aan parkeerboetes bovenop. Deze miljoenenstroom is gewoon een belasting voor alle Gentenaars”, gaat Yüksel verder.

“Betalend parkeren is geen middel om het autogebruik te sturen, maar wel een aanzienlijke structurele bron van inkomsten die hoog moet worden gehouden. Autobestuurders worden gepest met dure parkeertarieven. Parkeren is een miljoenenbusiness geworden voor de stad Gent. Maar de dure parkeertarieven schrikken bezoekers en klanten af, met alle gevolgen van dien voor de middenstand en de horeca. Wij willen de tarieven opnieuw fors verlagen”, besluit Yüksel.

Straffe stoot Mobilteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) is het helemaal niet eens met de bevindingen van Yüksel. “De bedoeling van het parkeerplan was om de parkeerdruk te verminderen, vooral voor de bewoners. En dat is ook gelukt. De parkeerdruk daalde van 77 procent naar 63 procent. Dat is een fundamenteel verschil en als ik het zelf mag zeggen een straffe stoot.”

“Het gaat hem dus zeker niet enkel over die miljoenen. Het geld dat de stad verdient investeren wij terug in verkeersveiligheid. We investeren nu 3 miljoen euro in extra openbaar vervoer zoals de wandelbus, de shuttles, gratis buzzypassen voor kinderen tussen 6 en 14 jaar... Bovendien zetten we in op de park & rides en die aanleggen kost vele miljoenen. De Park & Ride aan de Drongensesteenweg kost bijvoorbeeld 5,5 miljoen euro, die aan Rozebroeken 4 miljoen euro en er zijn er nog meer op komst. Dat zijn serieuze investeringen. We hebben zelfs 2,4 miljoen geïnvesteerd in het aanleggen of vernieuwen van parkeerstroken.”

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.