Rekenhof: Renovatie station Gent St-Pieters al 20 miljoen boven budget


Het Rekenhof heeft zich gebogen over het project Gent Sint-Pieters en het rapport is niet fraai: budget zwaar overschreden, planning niet realistisch, en de FOD die laat begaan… Voormalig Kamerlid Veli Yüksel (Open VLD) bracht in april 2019 de bal aan het rollen. Vorig jaar vroeg hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een onderzoek door het Rekenhof “om de aanzienlijke vertragingen van de renovatiewerken van het station Gent-Sint-Pieters te onderzoeken”.

Het Rekenhof stelt dat de totale kostprijs voor de eerste fase van het project Gent Sint-Pieters maar liefst 36,2% hoger ligt dan het gegunde bedrag. Het Rekenhof stelt dat de eerste fase (spoor 12 tem spoor 8) begin 2020 opgeleverd bijna 80 miljoen euro ipv 58,14 miljoen euro heeft gekost. De opdracht werd opgeleverd op 20 september 2018, dat is ruim vijftien maanden (468 dagen) te laat.

Initiatiefnemer voor de audit bij het Rekenhof Veli Yüksel (Open Vld) reageert tevreden op de vaststellingen: “Het Rekenhof bevestigt wat ik destijds over het project Gent Sint-Pieters heb verklaard. Het is goed dat dit door het Rekenhof werd onderzocht en dat een aantal zaken nu naar buiten komen.”

Hoe kon het zo uit de hand lopen? Het Rekenhof onderzocht de totstandkoming van het project en komt tot een hard besluit: “Een realistische planning was geen prioriteit bij de studies die voorafgingen aan de opstart van het masterplan.”

Zo werd bijvoorbeeld wel tijd voorzien voor de werken, maar niet voor de administratieve procedures, die zichzelf voortdurend vastreden in niet realistische of onbetaalbare plannen.

Veli Yüksel: “We hebben altijd gezegd dat dit project door de bouwheer onvoldoende adequaat werd voorbereid en opgevolgd. Het Rekenhof zegt heel duidelijk dat de NMBS de zaken grondiger had kunnen aanpakken en de ramingen en offertes beter tegen het licht heeft moeten houden.”

De plaatsing van de overheidsopdracht voor de tweede fase van de renovatie (sporen 7 tot 1) verloopt zeer moeilijk Volgens het Rekenhof zou in september 2020 een derde procedure bekendgemaakt worden op basis van een vereenvoudigd ontwerp. Dit betekent een vertraging van ruim vier jaar voor het plaatsen van de opdracht voor deze tweede fase. De NMBS schuift eind 2027 naar voor als streefdatum voor de werken aan het station. Ook dat blijft voor Yüksel een groot vraagteken. “We zijn nu eind 2020 en er is geen concrete vooruitgang in de werken, meer nog de tweede fase is nog altijd niet vergund. Ik ben benieuwd of de werken werkelijk eind 2027 klaar zullen zijn. En hoeveel de vertraging in zijn totaliteit zal bedragen.”

Tot slot vestigt het Rekenhof ook de aandacht op de controle door de FOD mobiliteit en de minister van Mobiliteit. « De FOD drong bij de NMBS niet aan op een grondige analyse van de hogere offertes die aan de basis liggen van de vertragingen. De beleidscel van de minister (Francois Bellot) vroeg geen bijkomende informatie over de gerapporteerde problemen.” voormalig Kamerlid Yüksel beaamt dit. “De FOD en de minister lieten begaan. De FOD en de diensten van de huidige minister (Georges Gilkinet) moeten belangrijke projecten zoals Gent Sint-Pieters beter opvolgen. Het federaal regeerakkoord stelt duidelijk dat in 2024 de grotere stations (> 5000 reizigers/dag) integraal toegankelijk moeten zijn (liften, hoge perrons, …). Het is jammer om vast te stellen dat het drukste station van Vlaanderen na jaren werken, deze deadline niet zal halen.”

Het verslag van het Rekenhof is beschikbaar op: https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=f4ae1f1a-4a56-4a63-b697-24a176099e14


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.