Record met geurtje aan de Dampoort

Record met geurtje aan de Dampoort

Vijf ton afval van sluikstorters, zoveel wordt er elke maand opgeruimd in de Dampoortwijk. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld) opvroeg bij Schepen Bram Van Braecekevldt (GROEN), die bevoegd is voor Ivago. Die immense berg vuilnis is een triest record, in een wijk die voordien al af te rekenen had met sluikstorters.

Elke maand 250 keer sluikstort opgeruimd

IVAGO verwijderde in de Dampoortwijk in totaal 4.494 sluikstorten sinds april 2018. Dat is maar liefst meer dan 250 keer per maand. Vooral de parken van de Dampoortwijk liggen er smerig bij. Het Banierpark en Bijgaardepark zijn echte hotspots voor sluikstort, en in mindere mate het Wolterspark.

Minder boetes

“De rommel doorzoeken liet al toe om meerdere daders te idenficeren, die GAS-boetes opgelegd kregen”, zegt Veli Yüksel (Open VLD). “De voorbije jaren werden een viertal boetes per maand uitgeschreven voor een totaalbedrag van 24.680 euro. Maar sinds de corona-crisis is het aantal Gas-boetes teruggevallen. Opvallend genoeg nam sindsdien het sluikstorten toe tot een nieuw record van maar liefst 5.000 kilo per maand.” In 2019 werd 835 ton sluikstort opgehaald in heel Gent. De opruiming van sluikstorten kost Ivago elk jaar 750.000 euro.

De bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) wijst op nieuwe maatregelen zoals het project ‘Leefbare steenwegen’, waarbinnen de sociaal regisseur van de wijk Dampoort een specifiek traject rond netheid heeft opgestart. Schepen Van Braeckevelt: “Vorige maand kwam ook een eerste maal het ‘actieteam netheid Dampoort’ bij elkaar, met alle partners die in de wijk actief zijn rond netheid om tot een gemeenschappelijk doel en aanpak te komen.”

Pakkans verhogen

Yüksel, die zelf vaak in de buurt komt, ziet vooral heil in meer politiecontroles en vooral anonieme camera’s die de pakkans verhogen: “De stad verwijdert in deze parken reeds tweemaal per week zwerfvuil en sluikstorten, en de hoeveelheid afval groeit alleen maar aan. Ondanks de acties van de politie en Ivago blijft de identificatie van sluikstorters zeer beperkt. Als we sluikstorten willen stoppen dan moet de pakkans omhoog. Want ik ben overtuigd van het afschrikkend effect bij sluikstorters die liever in de schaduw blijven.”

Het stadsbestuur heeft aangekondigd om anonieme sluitstortcamera’s in te zetten. Om evidente redenen wordt er niet vooraf aangekondigd wanneer of waar deze geplaatst worden. Yüksel zal ook de burgemeester aanspreken voor handhaving en om meer politioneel op te treden tegen sluikstorten aan de Dampoort.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.