Postkantoor aan de Zuid moet open blijven

Het is niet zeker dat BPost een postkantoor opent in het nieuwe stadskantoor op de Zuid. Dat blijkt uit navraag door Gemeenteraadslid Veli Yuksel (OpenVld) bij de diensten van burgemeester Mathias De Clercq.

Zuid belangrijk knooppunt in stad

Een maand geleden ging het postkantoor op het Woodrow Wilsonplien aan de Zuid dicht waardoor in de binnenstad nog één postkantoor (in de Lange Kruisstraat) overblijft. “Dat is vooral problematisch voor ouderen en mensen die niet vertrouwd zijn met telebankieren” stelt gemeenteraadslid Yüksel. “Het Zuid is een belangrijk knooppunt voor onze stad waar Gentenaars samenkomen. Daar is een postkantoor onontbeerlijk, ook voor mensen die in het stadscentrum wonen.”

In de oude stadsbibliotheek aan de Zuid komt er een nieuw Stadskantoor. In dat nieuwe Stadskantoor zou Bpost midden 2022 een ruimte innemen om zijn activiteiten verder te zetten. Deze ruimte is gelijkaardig als wat men vandaag heeft. Maar nu zou BPost terugkomen op die plannen. “Enkele weken geleden was er nog een rondgang in het huidige postkantoor in functie van de werken in het Stadskantoor fase 2”, zegt Burgemeester De Clercq. “Toen gaven zij voor het eerst mondeling te kennen dat zij na fase 2 van de werken niet wensen terug te keren. Als stad hebben wij gewerkt op een scenario waarbij BPost haar activiteiten kan blijven ontplooien op dezelfde locatie.”

BPost geeft aan dat zij niet langer gebruik wenst te maken van de ruimte in het nieuwe Stadskantoor. Dat komt omdat er een enorme groei is in de pakjesverwerking en omdat er onvoldoende opslagcapaciteit kan worden voorzien.

Yüksel begrijpt de houding van BPost niet en dringt er bij de burgemeester op aan om bij BPost te pleiten voor het behoud van het postpunt in het Stadskantoor. Burgemeester De Clercq bevestigt dat er een gesprek zal volgen: “Er is op dit moment onduidelijkheid over de positie van BPost t.a.v. de ruimte in het stadsgebouw. Om die reden heb ik een gesprek gevraagd, waarin de keuze om op die plek geen (bancaire) activiteiten verder te zetten aan bod zal komen.”


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.