Een derde minder starters in Gent

Wat heeft corona aangericht in ondernemend Gent? Het is nog te vroeg om een volledig beeld te krijgen, maar één indicator is alvast voorhanden: het aantal starters. Tijdens de eerste golf daalde het aantal starters met bijna een derde.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld) vroeg de cijfers aan schepen van Economie Sofie Bracke (Open Vld ) en zag een forse terugval tijdens de eerste coronagolf: “Corona bracht in Gent startende ondernemers aan het twijfelen in maart, april en mei. Dat waren ook de maanden waarin de schok het grootst was. Bestaande ondernemers stuurden hun personeel massaal op economische werkloosheid. Niet het ideale klimaat om een eigen zaak op te starten. Het aantal nieuwe starters daalde in die maanden dan ook met een derde(van 818 in 2019 naar 582 in 2020) in vergelijking met het voorgaande jaar.”

Toch lijkt die terugval minder zwaar dan men op het eerste zicht zou verwachten: “Tussen nieuwjaar en 1 augustus waren er vijfhonderd starters minder dan in diezelfde periode een jaar eerder: van 2.158 starters in pre-coronatijden naar 1.919 dit jaar. Dat blijft hoe dan ook een fors cijfer aan beginnende ondernemers. Anders gesteld: sinds nieuwjaar starten nog steeds per werkdag 12 nieuwe ondernemers hun zaak en hun droom. Je zou verwachten dat corona veel meer mensen zou afschrikken. Dat blijkt helemaal niet het geval.”

Ondertussen lijkt dit najaar zich een herstel in te zetten. Het aantal starters dat dit jaar een zaak oprichtte via een starterscontract van de stad Gent ligt op niveau van vorig jaar. Een startende ondernemer krijgt via een starterscontract een subsidie van 5.000 euro van de stad Gent.

“Mensen die nu een zaak opstarten doen dat dus goed voorbereid en in begeleiding met onze experts van de dienst Economie”, verduidelijkt schepen Sofie Bracke. “Het starterscontract bestaat al lang en is intussen goed gekend. Om starters ook tijdens corona extra sterk aan de start te laten komen, breiden we onze dienstverlening nu uit. Zo kunnen starters van wie de aanvraag van een starterscontract niet werd goedgekeurd, gratis advies inwinnen voor de verfijning van hun businessplan.”

De economie van een stad als Gent berust ook voor een groot stuk op de middenstand. “Hoe meer lokale ondernemers, hoe beter voor onze lokale economie. Dat is goed voor onze zelfstandigen en ondernemers, maar ook voor onze inwoners die diensten en producten dichtbij huis vinden, geleverd door mensen die ze kennen en vertrouwen.”, besluit Yüksel.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.