Sluikstortproblematiek aan de Dampoort

Naar aanleiding van de World Cleanup Day staken we met een groep liberalen en jong liberalen de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen in de Dampoort-wijk en de Dendermondsesteenweg. Na amper twee uur hadden we meer dan 10 zakken afval verzameld.

Er zijn de laatste tijd veel klachten van buurtbewoners over sluikstorten aan de Dampoort. Gemeenteraadslid Veli Yüksel kaartte dit aan tijdens de eerste gemeenteraad na de zomervakantie.

“Wie wandelt van de Dampoort langs de Dendermondsesteenweg naar het Heernisplein zal snel

opmerken dat er veel vuil rondslingert op straat; niet alleen op de Dendermondsesteenweg, maar ook in de zijstraten. Ook in en rond het Banierpark laten de mensen spijtig genoeg veel vuilnis achter. Vaak gaat het om huishoudelijk afval maar ook oude matrasssen, schoenen en zelfs droogrekken. Ik heb de voorbije maanden zelf melding gemaakt van sluikstort bij Ivago. Nu Ivago komt de boel opkuisen maar het stopt niet”, stelt Veli Yüksel.

Recent heeft de stad enkele anonieme sluikstortcamera’s in dienst genomen. Yüksel hoopt dat die camera’s hun werk doen. “Sluikstorten is onaanvaardbaar asociaal gedrag. We mogen dat niet aanvaarden en moeten daar krachtig tegen optreden met boetes. Ik vind dat de anonieme sluikstortcamera hier dringend moet ingezet worden.”

Schepen Astrid De Bruycker bevoegd voor de parken antwoordde dat het Banierpark wordt heringericht. “De groendienst heeft een studie laten uitvoeren. Om de zichtbaarheid en sociale controle te verhogen zullen struiken gesnoeid worden. Het plan moet verfijnd worden om deze herinrichting te kunnen doen. In afwachting zullen de struiken en laag groen al verwijderd worden.

Gemeenteraadslid Yüksel reageert tevreden. “De Dampoortwijk is een levendige wijk met veel gezinnen en kinderen. Het is een wijk waar ik regelmatig kom. De buurtbewoners zijn het sluikstorten meer dan beu. Als stad moeten we krachtig optreden tegen sluikstorters. Ik ben dan ook tevreden dat het Banierpark wordt heringericht in de strijd tegen sluikstorten. Het zal de zichtbaarheid verhogen en sluikstorters afschrikken.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.