Kandidaat voor het Partijbestuur Open-Vld

Beste liberale vrienden,

Ons land maakt een van de ergste crisissen mee sinds de Tweede Wereldoorlog. De coronacrisis heeft niet alleen onze volksgezondheid aangetast maar ook de economie. De coronacrisis heeft ons veel geleerd. Dat we gelukkig moeten zijn met de kleine dingen van het leven.

Maar ook dat er veel schort aan ons politiek systeem en de werking van de overheid.

Daarom is het tijd om lessen te trekken uit deze crisis om met volle kracht vooruit te gaan. Als liberalen moeten wij nu uit ons kot komen.

De kracht van onze ondernemers en de veerkracht van de samenleving heeft mij aangenaam verrast. Waar nodig, moet de politiek de ondernemers en de samenleving nu ondersteunen en stimuleren.

We moeten ook cruciale beroepen herwaarderen: de zorgverleners, het onderwijspersoneel, maar ook kassamedewerkers in winkels en arbeiders in de fabrieken. Zonder hun essentiële bijdrage had ons leven er de voorbije maanden helemaal anders uitgezien.

Het is tijd voor een politiek van en voor de burger. Een politiek die ook dicht bij die burger staat.

Morgen hebben we ook een efficiënte en doortastende overheid nodig.

Dat potentieel is aanwezig bij Open Vld.

Daarom ben ik kandidaat om lid te worden van het partijbestuur. Vandaag vraag ik daarvoor uw steun.

Omdat ik vrijheid en vrijheden hoog in het vaandel draag; dat is voor mij de essentie van liberalisme.

Omdat de overheid voor mij geen doel op zich is; maar een instrument om mensen en de maatschappij te doen groeien en onze vrijheden optimaal te verzekeren.

Omdat we kansen moeten geven aan het individu; ik zie in mijn omgeving hoe dat ook de samenleving ten goed komt.

Omdat ik mijn ervaring als parlementslid en gemeenteraadslid verder wil inzetten om onze partij verder te doen groeien.

Als lid van het partijbestuur wil ik mijn schouders zetten onder ons liberaal project, samen met de nieuwe voorzitter.

Alvast dank voor uw steun en tot gauw.

Hartelijke groeten (en take care),

Veli Yüksel


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.