Militaire apotheek inschakelen tegen het Coronavirus?

Ik wil het met jullie even hebben over de militaire kazerne van Nijvel. Op 7 oktober 2015 bracht ik, als Volksvertegenwoordiger, samen met de andere leden van de Kamer-commissie defensie een bezoek aan die kazerne (of kwartier Kapitein-Commandant Vlieger Dony). In de kazerne is de Militaire Apotheek van Defensie ondergebracht. Ik was onder de indruk van de expertise en knowhow van de militairen die er werken.

Er worden nog altijd tabletten, capsules en andere geneesmiddelen geproduceerd voor de Belgische bevolking en de militairen. Tijdens ons bezoek konden we getuige zijn van deze capaciteit. We hebben er ook het medisch materieel gezien dat er opgeslagen was. Daarom doe ik een warme oproep om deze militaire apotheek in te schakelen in het netwerk van laboratoria die vandaag helpen om testkits te ontwikkelen tegen het Corona-virus.

Onze militairen kunnen de ervaring, opgedaan in conflictgebieden en bij rampen, gebruiken bij de bestrijding van Corona-virus. Het kwartier kan ook gebruikt worden voor de opslag van geneesmiddelen.

Het 5 Element voor Medische Interventie (5 EMI) telt 250 personeelsleden. Elementen voor Medische Interventie (EMI) zijn gespecialiseerde bataljons die de eenheden medisch ondersteunen. Hun opdrachten zijn:

  • medische steun leveren tijdens militaire operaties, door middel van hulpposten, veldhospitalen en medische evacuaties;

  • medische steun leveren aan de militaire eenheden in België en bij rampen ook aan de bevolking;

  • het medisch materieel up-to-date houden;

  • medisch-technische opleidingen organiseren.

De Militaire Hoofdapotheek was sinds 1964 beetje bij beetje verhuisd naar de lokalen van het oud vliegveld van Nijvel. Na aanpassingen, herinrichtingen en nieuwbouw heeft de apotheek er zich uiteindelijk definitief gevestigd eind 1974.

Voor de petitie histoire: Nijvel was ook toevallig het geboortedorp van Baron Seutin, stichter van de Gezondheidsdienst van het Belgisch leger.

In die jaren werd er per jaar gemiddeld vijfendertig miljoen tabletten en capsules, tweehonderdduizend tubes zalven en twaalf ton oplossingen en poeders van allerlei aard gefrabriceerd.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.