Extra steun voor gezinnen en bedrijven tijdens Coronacrisis

Na de eerste maatregelen van de Vlaamse Regering om de gevolgen van het coronavirus op te vangen kondigt ook Federale Regering een reeks van maatregelen af voor gezinnen en particulieren. Hieronder vindt u een korte opsomming van de maatregelen:

šŸ‘‰ Gezinnen en bedrijven die getroffen worden door de Coronacrisis krijgen extra steun: tot 30 september geen leningen meer terugbetalen.

Gezinnen die kunnen aantonen dat ze een financiƫle impact hebben ondervonden door corona (bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid), kunnen vragen aan de bank om tot 30 september geen betaling meer te moeten doen.

Het totale bedrag van de waarborgen bedraagt maximaal 50 miljard euro.

šŸ‘‰ Wie technisch werkloos is, moet gedurende een maand geen gas, elektriciteit of water betalen.

šŸ‘‰ zelfstandigen komen bovenop de Vlaamse hinderpremie in aanmerking voor een uitkering van 1.291,69 euro (zonder kinderlast) en 1.614,10 euro (met kinderlast) voor de maanden Maart en April.

šŸ‘‰ Alle zelfstandigen in sectoren die de impact voelen door de maatregelen van het federale rampenplan (o.a. horeca, culturele activiteiten, handelszaken die niet voor voeding bestemde producten verkopen) zullen recht hebben op dit overbruggingsrecht.

šŸ‘‰ Ook winkeliers die enkel in het weekend moeten sluiten, hebben recht op deze uitkering. Er geldt geen minimaal aantal dagen van onderbreking van de activiteit. Ook zelfstandigen die een restaurant uitbaten dat enkel nog meeneemmaaltijden verkoopt, hebben recht op de uitkering.

šŸ‘‰ Ook de zelfstandigen die nu zelf beslissen om de deuren te sluiten uit voorzorg tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, ook al zijn ze daartoe niet verplicht, komen in aanmerking. Van zodra deze zelfstandigen hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken, zullen ook zij recht hebben op het overbruggingsrecht, aan 100% en eveneens voor de maanden maart en april.


Ā© 2017 Veli YĆ¼ksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.