Agressie tegen politie neemt toe

De voorbije 2 jaar werden in Gent 68 gevallen van agressie en of geweld tegen de politie genoteerd. Dat blijkt uit cijfers die Gemeenteraadslid Veli Yüksel opvroeg bij Burgemeester en partijgenoot Mathias De Clercq.

Dat zijn er ongeveer 3 per maand voor een politiezone met meer dan 1100 (?) agenten. Toch vindt Yüksel elk geval er een te veel. “Dat is ontoelaatbaar. Geen énkele agent zou mogen worden aangevallen tijdens het uitoefenen van zijn of haar functie”, zegt Veli Yüksel (Open Vld). “We moeten onze politiemensen voldoende opleiden en hen van een goede uitrusting voorzien, maar aan de andere kant moet er ook continu ontradend gewerkt worden. Burgers die dergelijk geweld plegen, moeten vervolgd en streng gestraft worden.”

Burgemeester De Clercq zegt dat daartoe een duidelijke instructie werd gegeven aan het korps: “Het gaat om nieuwe korpsinstructie "Geweldsincidenten" in uitvoering van een omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal.” Daarin is bijzondere aandacht voor een correcte, objectieve en humane afhandeling van incidenten voor de medewerkers.

Uit de cijfers blijkt dat er een stijging is van incidenten van 29 in 2018 naar 39 vorig jaar. Voorts valt op dat er in december altijd een piek is van incidenten.

Sensibiliseringscampagne in 2020

Yüksel is tevreden dat er bij de politie Gent aandacht is voor het fenomeen tijdens de trainingen geweldbeheersing. Binnen het korps werd onlangs nog de procedure van melding van geweld geactualiseerd en gedigitaliseerd. “Wanneer een fenomeen pas wordt bijgehouden, is er meer aandacht voor, waardoor er ook meer melding van wordt gemaakt. Ik ben dan ook tevreden dat er dit jaar nog een sensibiliseringscampagne komt naar agenten toe om feiten van geweld en agressie tegen hen steeds te melden. Tevens zullen burgers worden gesensibiliseerd om nooit agressie/geweld te gebruiken tegen de politie.”

Link omzendbrief parket:

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col10_2017_col_fr_nl.pdf


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.