Een van de gevaarlijkste kruispunten van Gent wordt pak veiliger

Het kruispunt van de Keizervest en de Zuidparklaan - onder de B401 - was de voorbije vier jaar goed voor 28 ongevallen, waarvan zes met gewonden. Het is dan ook een kruispunt waar men ogen op de rug moet hebben. Behalve fietsers en voetgangers moet men er als automobilist ook rekening houden met trams en bussen die op hun eigen bedding rijden. Ten laatste in april worden de lichten er aangepast.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open VLD) vroeg de cijfers over ongevallen op bij schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Van de 28 ongevallen op het kruispunt waren er 22 met stoffelijke schade en 6 met verwondingen. In vier van de 28 ongevallen is een bus of tram betrokken. Twee keer betrof het een verkeersongeval tussen een tram en een personenwagen, één keer een ongeval tussen een bus en een voetganger en in het vierde ongeval waren een bus en een auto betrokken. In vier van de 28 genoteerde ongevallen was een fietser betrokken. In twee gevallen ging het om stoffelijke schade, in de andere twee gevallen betrof het een ongeval met lichtgewonden. “Momenteel noteren we daar maandelijks één ongeval en ik vermoed dat het werkelijke cijfer nog veel hoger ligt. Er zijn vast en zeker meer kleine aanrijdingen, waarvan geen aangifte gebeurt”, aldus Yüksel.

Onderdoorgang Fietsers

Het Agentschap Wegen en Verkeer is op dit moment bezig met het creëren van een onderdoorgang voor fietsers. Dat moet er voor zorgen dat de hele omgeving al een pak vlotter en veiliger wordt voor wie de stadsring volgt met de fiets. Voor wie fietst richting centrum blijft het wel gevaarlijk.

Aangepaste lichten

“Het Mobiliteitsbedrijf is al lang van mening dat de conflicten tussen gemotoriseerd verkeer enerzijds en trams, fietsers én voetgangers anderzijds op die plek niet wenselijk zijn”, zegt schepen Watteeuw in zijn antwoord. “Het Mobiliteitsbedrijf is hiervoor al een tijdje met AWV in gesprek. Intussen werd een aangepaste lichtenregeling op plan goedgekeurd waarbij deze conflicten niet meer voorkomen. De uitvoering van dit plan door AWV is volgens onze meest recente informatie voorzien in de periode maart/april 2020”, zegt hij.

Dat wil dus zeggen dat wie op die plek rechts afslaat richting stadsring geen rekening meer moet houden met bussen of trams die van achteruit komen opduiken. “Het aantal ongevallen toont aan dat er dringend iets moest gedaan worden aan dit kruispunt”, reageert Yüksel. “ Ik ben dan ook tevreden dat er in maart een aangepaste lichtenregeling komt op dit zeer drukke en gevaarlijke kruispunt. We moeten in onze stad zoveel mogelijk streven naar conflictvrije kruispunten. Dat is goed voor de veiligheid van voetgangers, fietsers, automobilisten maar ook voor het openbaar vervoer zoals tram en bus”, aldus Yüksel die vergelijkbare kruispunten in kaart wil brengen.

Bron: Het Laatste Nieuws Gent


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.