Inhaalbeweging op vlak van sociaal wonen

Wonen is een thematiek die mij na aan het hart ligt en dat is al zo sinds de eerste dag dat ik in deze gemeenteraad actief ben. Wonen was een belangrijk thema tijdens de verkiezingscampagne van oktober 2018 in Gent. Op het valk van wonen zijn er in onze stad heel wat uitdagingen. Tevreden dat de meerderheidspartijen deze problematiek ter harte nemen.

En als we kijken naar de kwaliteit van woningen binnen de negentiende eeuwse gordel en de staat van sociale woningen en daarnaast de wachtlijsten voor sociale woningen die aangroeien, dan is dit de juiste keuze. Er wordt duidelijk een tandje bijgestoken met een aanzienlijk budget van 92 miljoen euro.

Maar liefst 30 mio daarvan wordt uitgetrokken voor de bouw van nieuwe sociale woningen. Bijkomend doet ook Sogent zijn duit in het zakje: ook zij investeren 10 miljoen in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen.

Kwaliteitsvol wonen is een essentiële factor in de levenskwaliteit van mensen. We moeten hier als stad op inzetten en dat doen we ook. We willen fundamenteel inzetten op het verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van woningen. We verhogen het aanbod aan betaalbare woningen en verhogen de woonzekerheid en toegankelijkheid tot de woningmarkt.

Tijdens het debat op de Gemeenteraad over meerjarenbegroting en -budget stelde ik aan schepen van Wonen volgende vragen:

1- Hoeveel nieuwe soc woningen zullen er tijdens deze legislatuur gebouwd worden met het budget van ongeveer 30 mio euro?

2- Er staan meer dan 10.000 mensen op een wachtlijst. Waar zullen we met de wachtlijsten eindigen binnen 5 jaar?


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.