10 mensen op zwarte lijst van zwembad Rozebroeken

Er staan 10 mensen op de zwarte lijst van het zwembad Rozebroeken. Dat antwoordde schepen van Sport Sofie Bracke (OpenVld) op een vraag van Gemeenteraadslid Veli Yüksel.

Midden juli werd beslist om identiteitscontroles in te voeren bij het bezoek aan het zwembad Lago Rozebroeken. Aanleiding waren incidenten en ongewenst gedrag in het zwembad.

De voorbije weken werden in totaal 139.000 mensen (+12 jaar) onderworpen aan een identiteitscontrole. Dat zijn er bijna 8700 per week of 1250 per dag. “10 mensen staan op een zwarte lijst omwille van overlast of incidenten”, stelt Veli Yüksel. “De tien op de zwarte lijst zijn bijna allemaal jongeren op humanioraleeftijd, ééntje is 13 jaar. Voor de rest één veertiger, één dertiger en een negentienjarige.”

De invoering van de maatregel volgde op klachten van bezoekers omtrent storend gedrag. Veli Yüksel: “Wat we toen hoopten is uitgekomen: het gaat maar om een zeer kleine groep, die wegblijft van zodra ze op deze lijst staan. Geen van deze tien personen is nog teruggekomen naar Rozebroeken. Om het cijfer in perspectief te zetten: sinds de invoering van de maatregel midden juli passeerden 139.000 bezoekers langs de ingang.”

Schepen Sofie Bracke (OpenVld) heeft aangekondigd dat de maatregelen van kracht blijven: “Op heden ervaren zowel LAGO als ik deze maatregel als gunstig, in die mate dat er enerzijds sinds de invoering een afname is van de overlast en incidenten en anderzijds dit een tool biedt om bezoekers effectief de toegang te kunnen ontzeggen voor een langere periode wanneer zij de interne regels van LAGO niet naleven.”

Yüksel: “Ik ben tevreden dat de drastische maar noodzakelijke maatregelen hun vruchten afwerpen. Daarom vind ik het een goed idee dat de identiteitscontroles van kracht blijven zolang dat nodig is.”


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.