Matige belangstelling voor Gemeenteraad

Veli Yüksel, voormalig VRT-journalist, ziet tijdens zijn tussenkomsten op de gemeenteraad opnieuw de camera’s in zijn richting draaien. Elke politicus komt graag in beeld. Maar kijkt er ook nog iemand? Veli Yüksel (Open VLD) vroeg de cijfers op. Het aantal kijkers blijkt geslonken tot gemiddeld enen goeie honderd…

De Gentse Gemeenteraad is sinds maart 2018 live te volgen via de website van de stad Gent. Elke zitting wordt met camera’s opgenomen door een extern bedrijf en onmiddellijk op het internet gebracht.

Gemiddeld 100 kijkers

Veli Yüksel: “Zo kan iedereen meekijken, zonder persé in het Stadhuis te zitten waar sowieso het aantal stoelen voor geïnteresseerden beperkt is. De zitting van september 2018 was een record, met bijna zes duizend kijkers. Dat gaf hoop voor de volgende zittingen maar ondertussen is het aantal gedaald tot een honderdtal.”

De video-streaming is verschraald tot een hulpmiddel voor de stadsdiensten die de notulen opmaken: de opname maakt het voor hen een stuk eenvoudiger om het verslag uit te schrijven. De oorspronkelijke doelgroep van de uitzendingen, de modale Gentenaar heeft echter afgehaakt en de vraag rijst misschien of het sop de kool wel nog waard is.

Promotie

Veli Yüksel: “Ik wil later het nut en de kostprijs tegen elkaar afwegen, maar laat ons eerst deze live video-streaming nog een kans geven. Ik pleit er voor dat de Stad deze vorm van directe democratie wat meer onder de aandacht brengt van de Gentenaars. En ook wij politici kunnen een rol spelen, door de video-streaming via onze eigen social media-kanalen te promoten. Ik denk daarbij aan het posten van een fragment over een actueel onderwerp of over een eigen tussenkomst.”


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.