Doorstart voor renovatiewerken station Gent St-Pieters

Afgelopen maandag vroeg ik tijdens de Gemeenteraad in Gent een stand van zaken op van de werken aan het station Gent Sint-Pieters. Hieronder vindt u het antwoord van burgemeester Mathias De Clercq:

Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel – Station Gent-Sint-Pieters

Geachte voorzitter, Geachte collega Yüksel

We zijn er inderdaad in geslaagd om het dossier Gent-Sint-Pieters, het belangrijkste reizigersstation van Vlaanderen, te deblokkeren. Als stadsbestuur hebben we steeds aangegeven dat we niet akkoord konden gaan met de aangepaste plannen die voorlagen, onder andere inzake de overkapping van de treinsporen.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt, in alle luwte, om tot een oplossing te komen. Vlak voor de Gentse Feesten hebben we dan samen met de projectpartners een constructief en geslaagd overleg gehad om het dossier terug op de sporen te zetten. Daar hebben we gezamenlijk beslist om de voorliggende plannen bij te stellen. Dit is belangrijk, we kunnen nu weer vooruit, met aangepaste plannen die een stad als Gent waardig zijn en ten goede komen aan de vele gebruikers van het station.

Er werd door NMBS een traject uitgezet met de ambitie om tegen eind dit jaar tot een nieuw ontwerp voor een volwaardige overkapping te komen. Dit traject wordt intensief begeleid door de stadsbouwmeester en de stedelijke diensten in functie van kwaliteitsbewaking.

Naast aandacht voor de overkapping, worden de herwerkte stationsplannen door NMBS binnen hun beschikbare budget, in samenspraak met de Stad, verder geoptimaliseerd om het gebruikerscomfort voor voetgangers en fietsers te verhogen, met aandacht voor voldoende comfortabele fietshellingen, stalplaatsen en verschillende fietstypes.

Iedereen stelt alles in het werk om in het begin van 2020 de omgevingsvergunningsaanvraag te kunnen indienen. Dit is een belangrijke stap in functie van de verdere, noodzakelijke renovatie van het station Gent-Sint-Pieters tot een kwalitatief stationsgebouw.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.