Veli Yüksel sluit aan bij de Gentse Open Vld-fractie


Veli Yüksel (48) raakte in 2012 voor het eerst verkozen als Gents gemeenteraadslid vanop de CD&V-lijst en wist ook in 2018 opnieuw zijn zitje in de gemeenteraad te bemachtigen. Begin februari maakte hij bekend te zullen opkomen op de Kamerlijst van Open Vld. Ondanks een goed resultaat werd hij niet opnieuw verkozen als Kamerlid.

Yüksel diende enige tijd terug de vraag in bij de partij om de Gentse liberale fractie te mogen vervoegen. Deze vraag werd in beraad genomen en werd door de fractie positief beantwoord. "We heten Veli welkom," aldus de Open Vld-fractie.

De toetreding van Yüksel houdt onder meer in dat hij zal uitgenodigd worden op de vergaderingen van de Gentse liberalen en dat hij ook in de communicatie zal worden meegenomen. Hij zal zich toespitsen op de domeinen wonen en mobiliteit.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.