Veli Yüksel: "Motorrijders op busstrook? Een eenvoudige maatregel die levens kan sparen"


Parlementslid Veli Yüksel zal in de Kamer een wijziging voorstellen aan de federale wegcodex zodat motorrijders gebruik zullen kunnen maken van de busstrook. Het voorstel is gericht op het woon-werkverkeer van de motorfietsers. “We moeten er alles aan doen om de veiligheid van onze weggebruikers, en zeker van de kwetsbare, zo optimaal mogelijk te garanderen,” zegt hij.

Het is lente, en dat betekent dat heel wat motorrijders hun voertuig weer uit de garage halen. “Met de moto rijden, zit in de lift,” weet Veli Yüksel. Zeker bij aangename weersomstandigheden verkiezen heel wat mensen de moto boven de wagen, maar de motorfiets wordt ook steeds vaker gebruikt voor het woon-werkverkeer. “Dat betekent ook dat we extra waakzaam moeten zijn voor de veiligheid van de bestuurders. Het belangrijkste is natuurlijk dat we hen veilig op hun werk krijgen, en terug thuis.”

Kwetsbare groep

Motorrijders blijven immers een kwetsbare groep in het verkeer. “Zo heeft een motorrijder 57 maal meer kans op een zwaar ongeval dan een autobestuurder,” zegt hij. In 2018 noteerde Vias 2.366 letselongevallen bij motorrijders, en 57 dodelijke slachtoffers. “Het aantal ongevallen zit dan wel in dalende lijn, dat betekent niet dat we op onze lauweren moet rusten,” aldus het parlementslid. “De laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias tekende tijdens de eerste negen maanden van dit jaar overigens opnieuw een kleine toename op van het aantal dodelijke ongevallen met motorfietsers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar,” zegt hij. Voor heel België steeg het aantal ongevallen met motorfietsers met dodelijke slachtoffers ter plaatse van 51 naar 57 gevallen. “We moeten er dus alles aan doen om de verkeersveiligheid van iedere weggebruiker optimaal te garanderen,” aldus Yüksel.

Meer veiligheid. Minder file

“Natuurlijk zijn de busbanen er in eerste instantie voor de bussen; het woord zegt het zelf. En het spreekt voor zich dat ik niet tegen een goede doorstroming van het openbaar vervoer ben,” aldus Yüksel. “Maar de vraag is of we erop tegen kunnen zijn dat we het woord ‘moto’ aan die strook toevoegen, als we daarmee een veiliger situatie kunnen scheppen voor onze motorrijders, en dus ook voor de andere weggebruikers,” zegt hij.

“Nu reeds is duidelijk dat heel wat automobilisten zich bewust zijn van het gevaar bij het wisselen van rijstrook,” zegt hij.

“Bovendien kunnen we zo een deel van het fileprobleem aanpakken,” vervolgt hij.

Verzekeringssector gewonnen voor idee

“Ik krijg vanuit motorverenigingen vaak de vraag om gebruik te kunnen maken van busstroken,” zegt het Oost-Vlaams Kamerlid. “Er bestaat een groot draagvlak onder motorrijders en de verzekeringssector voor deze maatregel,” weet het parlementslid.

Ook belangenverenigingen hebben zich al herhaaldelijk uitgesproken voor een veralgemeende toelating van motorfietsers op alle busstroken, dus ook op de snelwegen.

Assuralia, de Belgische beroepsvereniging van het verzekeringswezen, kent de problematiek maar al te goed en staat open voor het idee.

Simpele aanpassing van de wetgeving

“Ook de andere weggebruikers zijn het voorstel niet ongenegen. We weten immers allemaal hoe gevaarlijk het is wanneer motorrijders tussen de rijstroken gaan laveren op de autostrade,” zegt hij. “En het is net de verkeersveiligheid die mij voor ogen staat.”

“Het openstellen van busbanen is overigens een eenvoudig door te voeren maatregel,” zegt Yüksel. “De federale wegcode laat dat toe. Het verkeer op busstroken wordt geregeld in artikel 72, vijfde lid van de wegcode. Taxi’s mogen in onze steden op bus- en trambeddingen rijden. Waarom zouden we dan geen motorfietsers op busbanen kunnen toelaten?,” vraagt Yüksel zich af. “Met een kleine technische ingreep kunnen we de federale wegcodex in die zin aanpassen,” weet hij. “Vervolgens moeten we werk maken van handhaving door de politiediensten,” aldus het parlementslid.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.