Resolutie Gent-Sint-Pieters unaniem aangenomen

Tijdens de laatste zitting van de Kamer werd de resolutie van Veli Yüksel (Open Vld) unaniem goedgekeurd. Dit voorstel wil dat het Rekenhof een onderzoek instelt naar de vernieuwing van het station Gent-Sint-Pieters.

“Dat is nodig om helderheid te scheppen in de oorspronkelijke budgettaire ramingen en termijnen”, stelt indiener Yüksel. “Tevens wil het onderzoeken waarom de initiële budgetten niet volstonden en de opgestelde termijnen niet konden worden gerespecteerd.”

Een dergelijk onderzoek is in het verleden reeds gevoerd met betrekking tot het falen van het GEN-Fonds en de vertragingen die daarmee gepaard waren. Ook dat onderzoek werd toen middels een resolutie door de Kamer verkregen.

Yüksel: “Deze modus operandi is het station Gent-Sint-Pieters onwaardig. Het is het drukste station in Vlaanderen. Nagenoeg 60.000 reizigers maken elke dag gebruik van dit station. Ik vraag aan de volgende regering om de resultaten van de doorlichting te bestuderen, en om een snelle en degelijke realisatie van de vernieuwing van het station Gent-Sint-Pieters actief na te streven”, gaat Yüksel verder.

De relevantie van deze casus mag daarbij ook van belang zijn voor toekomstige grote projecten. Het gaat hier immers over vele miljoenen belastinggeld.

“Nu kan het Rekenhof aan de slag gaan. En ik druk ook mijn hoop uit dat in de volgende legislatuur werk kan worden gemaakt van een snelle afwerking van dit project”, aldus Yüksel.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.