Nieuw uitstel dreigt voor Gent-Sint-Pieters


Er is een nieuwe complicatie opgedoken voor de verbouwingen van het Sint-Pietersstation. Voor verdere werkzaamheden is een nieuwe bouwaanvraag nodig, met een openbaar onderzoek. Dat zal onvermijdelijk tot nieuwe vertragingen leiden. Volksvertegenwoordiger en Gents gemeenteraadslid Veli Yüksel (CD&V) betreurt deze nieuwe vertraging en vraagt federaal minister voor Mobiliteit François Bellot (MR) vandaag om een onderzoek.

De 57.000 treinreizigers die elke dag het Sint-Pietersstation aandoen, dreigen zeker nog twee jaar door een bouwwerf te moeten. Door het inkrimpen van de bouwplannen is nu ook een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Volksvertegenwoordiger Velin Yüksel heeft dat vernomen bij de NMBS en het nieuws is gisteren aan De Gentenaar bevestigd door het kabinet-Watteeuw (Groen).

“Gent Sint-Pieters is echt dé schande van de NMBS aan het worden”, zegt Yüksel, die hierover vandaag in de Kamer minister voor Mobiliteit François Bellot (MR) ondervraagt. “Ik ga een onderzoek naar de gang van zaken eisen. Ik vind dat de verantwoordelijken moeten worden aangeduid voor alles wat in dit dossier is misgelopen.”

Nieuwe bouwvergunning

In september deelde de NMBS mee dat de eerder goedgekeurde verbouwingsplannen worden ingekrompen. Toen ging de spoorwegmaatschappij ervan uit dat dit tot twee jaar vertraging zou leiden en dat de werken in de tweede helft van 2020 zouden beginnen. Theoretisch biedt dat voldoende tijd om een nieuwe omgevingsvergunning, zoals zo'n bouwvergunning tegenwoordig heet, met een openbaar onderzoek en de nieuwe aanbesteding uit te voeren. Maar volgens Yüksel gelooft men bij de NMBS niet meer dat dat zal lukken en dat de werken pas in 2021 opnieuw van start gaan. “Ondertussen blijven pendelaars en Gentenaars te maken hebben met een werf die stilligt.”

Uiteindelijk zullen de werken pas tegen 2030 zijn voltooid. “In China bouwt men in een paar maanden tijd een nieuwe brug. De bouw van dit station in het begin van de 20ste eeuw heeft amper twee jaar geduurd. In 1996 is men met het stadsbestuur beginnen te overleggen over de verbouwing, pas tien jaar later is daaraan begonnen en sindsdien blijft het maar aanslepen. De pendelaars en de Gentenaars verdienen veel beter.”

Tot nu toe zijn de sporen 8 tot 12 al aangepakt en overdekt. Tot grote woede van het Gentse stadsbestuur besliste de NMBS in september de plannen in te krimpen omdat de aanbesteding te duur werd. In de

nieuwe plannen zouden nu enkel de perrons nog worden overkapt, niet de sporen, waardoor reizigers dus nog steeds in de tocht zullen staan.

Oud-burgemeester Daniël Termont (SP.A) heeft daarover toen een boze brief gestuurd naar de NMBS. De spoormaatschappij wil voorts besparen op materialen, terwijl er ook minder nieuwe winkels in het station zullen komen.

Nu die nieuwe plannen zijn uitgewerkt, blijkt dus ook een nieuwe bouwaanvraag nodig.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.