CD&V wil laatste Oost-Vlaamse kazerne absoluut behouden


Er is nog geen zekere uitkomst voor de kazerne van Semmerzake bij Gavere. Die site zou uiterlijk volgend jaar op de grendel moeten. “Onaanvaardbaar,” vindt Veli Yüksel (CD&V) die daarover de minister van Defensie, Didier Reynders (MR) ondervroeg in het parlement. “Als Semmerzake sluit, betekent dit dat de laatste kazerne uit de provincie Oost-Vlaanderen verdwijnt. Wij willen dat ze blijft”.

In de commissie voor de Landsverdediging ondervroeg CD&V-defensiespecialist Veli Yüksel (CD&V) de nieuwe minister van Defensie, Didier Reynders (MR) een vraag over het lot van de kazerne van Semmerzake bij Gavere. “De enige kazerne die de provincie Oost-Vlaanderen nog telt,” aldus Yüksel.

Het was minister Steven Vandeput (N-VA) die in 2017 besliste om de kazerne uiterlijk in 2020 definitief te sluiten. “De resterende 220 personeelsleden – waaronder heel wat luchtverkeersleiders – zouden verhuizen naar Skeyes (vroeger: Belgocontrol) in Steenokkerzeel, of zouden naar een andere post bij Defensie worden gemuteerd,” aldus het parlementslid.

“Defensie is een overheidsapparaat dat in alle regio’s en provincies aanwezig moet zijn,” vindt hij. “En ook al is de opheffing een besluit van uw voorganger, toch wil ik bij u pleiten voor een minimale zichtbaarheid en aanwezigheid van Defensie in Oost-Vlaanderen,” richtte hij zich tot minister Reynders. Hij uitte ook de wens dat de nieuwe Defensieminister het dossier nogmaals bekijkt met de stafchef van de Krijgsmacht.

Regionaal opleidingscentrum?

Yüksel vroeg minister Reynders of hij de beslissing van zijn voorganger Vandeput niet wilde herbekijken? Minister Reynders liet alvast weten dat Defensie alle opties aan het bestuderen is. “Een ding is zeker,” aldus Yüksel. “De mogelijkheden hier zijn legio. Waarom kan er geen regionaal opleidingscentrum van Defensie komen bijvoorbeeld? Een van de redenen dat ons leger zo weinig rekruten vindt, is de bezorgdheid om een uitgebalanceerd woon-werkverkeer”. Minister Reynders liet alvast weten dat er geen detachement uit een andere legercomponent (Land-, Marine- of Medische component) in Gavere zou worden ondergebracht.

Luchtverkeersleiders

Semmerzake is bekend om zijn grote witte radarbol, die wordt gebruikt door de militaire luchtverkeersleiders. Maar gezien de geplande samensmelting van luchtverkeersleiders van militaire en civiele luchtvaart tegen 2030, gaan de Gaverse luchtverkeersleiders op in Skeyes; het overheidsbedrijf dat belast is met de luchtverkeersleiding. Dat bevindt zich in Steenokkerzeel.

“Op vandaag zijn er in Gavere nog 187 militairen op de site werkzaam, waarvan 44 luchtverkeersleiders,” weet Yüksel. “In 2017 waren dat er nog 220. Het is tekenend hoe Defensie uit Oost-Vlaanderen aan het verdwijnen is”.

Minister Reynders antwoordde dat er een beperkt detachement op de site aanwezig zou blijven, met het oog op de instandhouding van de radar en van de communicatiesystemen. “Ik verwelkom die verklaring, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen?,” aldus Yüksel. “Gaat het om een 40 man? Of 30? Of 10?”. Voor de andere personeelsleden pleitte Yüksel voor begeleidingsmaatregelen. “Sowieso blijf ik deze zaak opvolgen,” zegt hij beslist.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.