Aandacht voor Wet tegen kinderontvoeringen


In het recentste nummer van het Magazine van de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt aandacht gespendeerd aan de Wet die kinderontvoeringen wil voorkomen. Die Wet kwam er naar aanleiding van een wetsvoorstel van Veli Yüksel (CD&V).

"Met mijn wetsvoorstel wou ik een nieuw instrument creëren om het fenomeen van internationale kinderontvoeringen efficiënter en effectiever aan te pakken," aldus het Oost-Vlaams parlementslid. "Met deze Wet kan een ouder die vreest dat zijn kind zonder zijn toestemming wordt meegenomen naar het buitenland, vragen dat er slechts een paspoort, identiteits- of reisdocument wordt afgeleverd na zijn uitdrukkelijke toestemming".

De Wet werd in juli dit jaar door de Kamer gestemd. Sindsdien kan de ouder zich richten aan de familierechtbank om een reisverbod van het kind op te leggen, of om reis- en identiteitsdocumenten te laten intrekken of ongeldig verklaren.

Veli benadrukt het belang van de Wet. "Bij kinderontvoeringen wordt vaak een kind door één van de ouders meegenomen naar het buitenland," zegt hij. "In de hele Europese Unie zijn er jaarlijks zo'n 1.800 gevallen van dergelijke parentale ontvoeringen. Nog complexer zijn de ontvoeringen naar landen die geen lid zijn van de EU. Daar werd amper een oplossing voor gevonden".

Lees hier meer over het gestemde wetsvoorstel.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.