Yüksel pleit voor verplichte melding van fume-incidenten op vliegtuigen

“Luchtvaartmaatschappijen moeten verplicht worden alle incidenten met giftige lucht in een vliegtuig te melden en openbaar te maken. zegt CD&V-Volksvertegenwoordiger Veli Yüksel. Het Oost-Vlaams Kamerlid pleit voor een verplicht registratiesysteem. Aangezien dergelijke fume-incidenten schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, moeten zowel de crew als de passagiers hierover geïnformeerd worden. “Iedere vliegtuigpassagier en/of medewerker heeft recht te weten waaraan hij of zij is blootgesteld en heeft tevens recht op heldere info wat vervolgens best kan ondernomen worden.”, aldus Yüksel.

Er zijn deze week twee zogenaamde ‘fume’-incidenten geweest. Daarbij is zwaar verontreinigde, giftige lucht van de motoren in de cabine of in de cockpit geraakt. Een registratiesysteem ontbreekt en veel maatschappijen weigeren momenteel het aantal incidenten dat ze jaarlijks noteren, publiek te maken.

De lucht in de cabine van een vliegtuig wordt normaliter eerst opgewarmd door de motoren, omdat die anders te koud is om in te ademen. “Bij een zogenaamd ‘fume-event’ is er sprake van een olielek in die motor, waardoor de binnenkomende lucht vervuild is, wat de gezondheid dus kan schaden.”, legt Yüksel uit. Veel commerciële straalvliegtuigen gebruiken lucht uit de motoren voor het verversen van de lucht in de cabine. Hierdoor ademen de vliegtuigbemanning en passagiers bij technische storingen verbrande oliedampen in. Blootstelling aan de emissie wordt geassocieerd met bepaalde gezondheidsrisico's. De werking van deze oliedampen is verwant aan de zenuwgassen tabun en sarin. Ook zou er CO vrijkomen in het vliegtuig.

België kan volgens Yüksel op Europees niveau een voortrekkersrol nemen:

• Er moet een verplichting opgelegd worden van elk ‘fume-incident’. Een onmiddellijke en transparante communicatie naar alle gedupeerden, zowel vliegtuigpassagiers en cabinepersoneel, dringt zich op. Zij hebben recht op informatie over: wat er gebeurd is, wat moet ondernomen worden (bijvoorbeeld: bloed laten trekken bij arts,…); • Er moet een verplicht detectiesysteem aan boord van vliegtuigen komen. • Er zouden systematische metingen van luchtkwaliteit kunnen gedaan worden in vliegtuigen van Belgische luchtvaartmaatschappijen; • Er moet versneld onderzocht worden of het zogenaamde ‘Aërotoxisch Syndroom’ erkend kan worden als beroepsziekte; Op internationaal vlak: • Op termijn moeten luchtvaartmaatschappijen aangemoedigd worden om te opteren voor andere ventilatiesystemen; • Verder moeten ze aangemoedigd worden om verplicht gebruik te maken van minder toxische oliën.

Bekijk ook het interview met Veli op VTM Nieuws


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.