Veli Yüksel (CD&V): Niet minder maar meer treinbegeleiders nodig


De voorbije 5 jaar wierf de NMBS 1.096 nieuwe treinbegeleiders aan, maar er gingen er ook 613 weg bij de Belgische Spoorwegen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) opvroeg bij minister François Bellot (MR). “Het netto-resultaat is dus 433. En de uitstroom naar het pensioen wordt de komende jaren nog groter”, stelt Veli Yüksel. “We moeten de conducteurs niet afschaffen, we moeten er meer hebben.”

In de aanloop naar het nieuwe beheerscontract tussen de NMBS en de federale overheid, verspreidde zich het gerucht dat de NMBS overweegt treinen zonder conducteurs te laten rijden. Veli Yüksel (CD&V) keert zicht tegen dat zogenaamde “One Man Car-principe”. Hij ondervroeg in het parlement minister van mobiliteit François Bellot (MR) over de in- en uitstroom van treinbegeleidend personeel.

Het aantal reizigers zit in de lift. “De trein wordt steeds populairder voor verplaatsingen,” aldus Yüksel. Een gedegen klantvriendelijkheid is dus op zijn plaats. Maar het aantal treinbegeleiders blijft bijna ongewijzigd. Op dit moment zijn er ongeveer 2400 operationele treinbegeleiders in dienst. “Dat betekent dat conducteurs voor steeds meer reizigers verantwoordelijk zijn,” zegt Yüksel. “Om comfortabel te kunnen reizen zegt de NMBS zelf dat er 2.500 operationele treinbegeleiders nodig zijn. We zitten dus sowieso met een tekort”.

Om de pensioneringsgolf én het extra aantal kilometers het hoofd te kunnen bieden, is het eveident dat de NMBS hoogdringend op zoek moet naar extra personeel. Het CD&V-parlementslid vroeg de minister ook naar het aantal treinbegeleiders dat recent met pensioen is gegaan. “Van 2014 tot vandaag is dat een totaal van 554 personen. Daarbij waren er ook nog 109 treinbegeleiders die in dezelfde periode om diverse redenen vrijwillig opstapten,” berekende Yüksel. “Aan de positieve kant staan voor die tijdspanne 1.096 door de NMBS aangeworven treinbegeleiders. Dit jaar was echter slechts goed voor 153 personen daarvan. Dat geeft dus een netto-resultaat van 433”.

Geen spooktreinen

Er is dus een inhaaloperatie noodzakelijk. “Daarom is het onbegrijpelijk om nu te beslissen treinen als spooktreinen zonder begeleiders te laten rijden,” zegt hij. Yüksel heeft dan ook grote vragen bij het afschaffen van treinbegeleidend personeel. “De tijd van alleen maar kaartjes knippen is voorbij,” zegt hij. “Conducteurs zijn essentieel voor een klantvriendelijk en veilig passagiersvervoer”.

Als vast lid van de commissie Infrastructuur stelde hij de afgelopen legislatuur al geregeld agressie op de trein aan de kaak, maar hij wees onder andere ook op het toenemend aantal bedelaars op bepaalde lijnen, en wees ook op het belang van vlotte informatieverstrekking bij ons grootste overheidsbedrijf. Daarin spelen de treinbegeleiders een zeer belangrijke rol.

“Hoe anders zouden we bijvoorbeeld het fenomeen van zwartrijders doeltreffend kunnen aanpakken?,” vraagt hij zich af. “Stel dat er een ongeval gebeurt met de trein. Of dat een reiziger onwel wordt. Of andere incidenten die zich op een trein kunnen voordoen,” werpt Yüksel op. “De treinbegeleid(st)er is van groot belang voor de veiligheid aan boord van onze treinen,” besluit Yüksel.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.