Veli Yüksel: "Verplicht doorrekening van alle bestuursakkoorden"


Vanaf zondagavond wordt in 300 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten weer over bestuursakkoorden onderhandeld. 'Vaak worden in zo'n akkoord ambitieuze projecten geformuleerd zonder dat men een idee heeft van het kostenplaatje', zegt CD&V-Kamerlid en Gents gemeenteraadslid Veli Yüksel. 'Lagere belastingen, een nieuw zwembad, de

heraanleg van een marktplein: aan grote beloften geen gebrek. Maar de begroting moet wel kloppen.'

Omdat hij transparant en efficiënt besturen belangrijk vindt, stelt Yüksel voor om de bestuursakkoorden verplicht te onderwerpen aan een budgettaire impactstudie, vóór de nieuwe ploeg aan de slag gaat. Waar hij de mosterd haalt, is duidelijk: in 2014 werd federaal een wet goedgekeurd die partijen in de Kamer verplicht hun verkiezingsprogramma's te laten doorrekenen door het Planbureau. In casu zou het Agentschap Binnenlands Bestuur die taak kunnen opnemen, meent Yüksel.

Het grote voordeel is dat loze beloftes meteen ontmaskerd worden. Alvast in Gent zijn sommige plannen onhaalbaar gebleken (20 procent sociale woningen) of duurder uitgevallen dan begroot - 'Zoals de kunstwerken op de Korenmarkt', zegt de Gentse CD&V'er. 'Dat valt niet goed bij de burger.'

Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vindt het een zinloos idee. De partijen die een coalitie sluiten, moeten immers al een meerjarenbegroting opstellen. 'Dit is het zoveelste ballonnetje, wellicht om vlak voor de verkiezingen nog eens in de media te komen', zegt Homans. 'Het Agentschap Binnenlands Bestuur houdt zich met nuttige en écht belangrijke zaken bezig, zoals het controleren van de rekeningen van de lokale besturen.' (mju)

Lees het artikel in De Standaard.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.