Veli Yüksel: Reportage Schild & Vrienden bewijst noodzaak handelen


Veli Yüksel (CD&V) is onthutst door de Pano-reportage over studentenbeweging Schild en Vrienden. “Verontwaardiging volstaat niet. We moeten dringend actie ondernemen tegen haat op sociale media,” zegt hij. De volksvertegenwoordiger heeft daarover een resolutie ingediend die hangend is in de Kamer.

Kamerlid voor CD&V diende daartoe in mei vorige jaar een voorstel van resolutie in, om de regering ertoe aan te sporen actie te ondernemen op EU-niveau. Dat voorstel is hangende in de commissie Justitie.

“We moeten socialmediabeheerders verplichten om de relevante data te overhandigen aan politie en het gerecht, in plaats van ze simpelweg te verwijderen of ze te laten zuiveren,” zegt het parlementslid. Dat dat nodig is, blijkt vandaag eens te meer. “Sinds het interview met Dries Van Langenhove werd de geheime Discord-groep van de vereniging verwijderd,” zegt hij. “Met mijn voorstel tot resolutie wil ik daar komaf mee maken”.

Het parlementslid herinnert er ook aan dat haatberichten en het aanzetten tot haat inmiddels strafbare feiten zijn. “Maar onze IRU – de internetpolitie van onze federale politie – beschikt nog steeds over te weinig manschappen om dit daadwerkelijk aan te pakken. Ik riep minister Jambon in het federaal parlement al herhaaldelijk op om meer mensen en middelen voor die dienst te voorzien, zodat we plegers van dergelijke haat actiever kunnen opsporen”. Yüksel vraagt nu een snelle behadeling in de commissie Justiite. Hij roept de meerderheid en de oppositie op om de krachten te bundelen.

Infiltratie “Dat Schild en Vrienden ook vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent is voor mij vandaag een groot probleem,” aldus Yüksel, tevens fractieleider van CD&V in de gemeenteraad van Gent. “De leden van Schild en Vrienden moeten blijkbaar infiltreren in verschillende maatschappelijke instellingen en organsisaties,” zegt hij. “Dit baart mij grote zorgen. Daar sta ik overigens niet alleen in. Het recentste Te-Sat-rapport van Europol met betrekking tot tendensen inzake terrorisme in de Europese Unie, stelde reeds dat extreem-linkse en extreemrechtse organisaties vandaag opnieuw opduiken bij Staatsveiligheid. Dat is ook zo in België, dat opvallend veel opduikt in het rapport,” aldus nog Yüksel. “We hebben in dit land al wat meeegemaakt in het verleden. De incidenten in het Duitse Chemnitz onlangs – waarvoor ook massaal werd gemobiliseerd op sociale media – bewijzen dat we alert moeten blijven”. “Schild en Vrienden heeft per slot van rekening banden met die internationale scene”.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.