Wetsvoorstel Veli Yüksel (CD&V) tegen kinderontvoeringen gestemd


Deze namiddag stemde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel van Veli Yüksel (CD&V) tegen kinderontvoeringen naar het buitenland. Uit cijfers van Child Focus blijkt dat dit fenomeen weer in de lift zit. De plenaire zitting van de Kamer keurde deze namiddag het wetsvoorstel van Veli Yüksel unaniem goed. Yüksel reageert opgelucht. “Ik ben tevreden dat mijn wetsvoorstel in de plenaire werd aangenomen,” zegt hij. “Dit toont aan dat er een kamerbrede wil is om komaf te maken met het fenomeen van kinderontvoeringen. We staan aan het begin van de zomervakantie; een periode waarin traditioneel kinderontvoeringen door (een) ouder(s) plaatsvinden. Voor de partners en voor de kinderen is zo’n gebeurtenis altijd een dramatische ervaring,” zegt hij. De volksvertegenwoordiger maakt zich dan ook sterk dat de wetgever met dit wetsvoorstel een goed instrument heeft gecreëerd. “Het is mijn uitdrukkelijke hoop dat we met deze wet zulke feiten vanaf nu kunnen voorkomen”. Met de wet kan de familierechter reisbeperkingen opleggen voor een minderjarig kind, wanneer er ernstige vrees bestaat voor een ontvoering. Zo kan hij ingrijpen op de Belgische paspoorten, reisdocumenten en identiteitskaarten. “Zo kan men voorkomen dat reisdocumenten of identiteitskaarten worden uitgereikt, of – als ze reeds zijn afgeleverd – hun bruikbaarheid verhinderen. Bijvoorbeeld door ze ongeldig te verklaren, ze in te trekken of te seinen in het centraal bestand van de identiteitskaarten en kids-ID’s,” aldus Yüksel. De griffier moet immers onmiddellijk na de uitspraak van de familierechtbank deze beslissing bekend maken aan de FOD Binnenlandse én Buitenlandse Zaken. De nood voor wetgeving was hoog. “Uit het jaarverslag van Child Focus bleek onlangs nog dat het aantal kinderontvoeringen vorig jaar opnieuw in stijgende lijn gaat,” zegt de volksvertegenwoordiger. “De stichting behandelde in 2017 maar liefst 386 dossiers, ofwel 10 procent meer dan het jaar ervoor.” Het vaakst wordt een kind door één van de ouder, in veel gevallen de moeder, meegenomen naar een ander land; Frankrijk blijft koploper met 36 gevallen. In de EU als geheel zijn er jaarlijks zo’n 1.800 gevallen van parentale ontvoering. Kinderontvoeringen naar een niet EU-land zijn veel complexer. Vaak wordt geen oplossing gevonden. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.