Veli Yüksel (CD&V): "Vragenuurtje voor Gentenaars op de gemeenteraad"

Gemeenteraadslid Veli Yüksel wil in de Gentse gemeenteraad een vragenuurtje inlassen voor de burgers. “Dat gebeurt in veel andere steden en gemeenten. Het dwingt de burgemeester en schepenen op zijn minst om te luisteren. Want petities van burgers, die verdwijnen vandaag toch maar de prullenmand. [endif]

Vandaar zijn tweede voorstel om een centraal register op te richten, met de verplichting de indieners van petities een antwoord te sturen op hun vraag.

CD&V-fractieleider Veli Yüksel vroeg aan burgemeester Daniël Termont (Sp.a) hoeveel petities aan het huidig bestuur werden afgegeven. Uit het antwoord van de burgemeester blijkt meteen hoeveel belang aan dergelijk petities gehecht wordt…

Veli Yüksel: “Het aantal ingediende petities is nog niet gekend, want er bestaat geen overzichtslijst. Ook het aantal ondertekenaars is onbekend, want die cijfers worden niet bijgehouden.”

Afgaand op krantenberichten kwam fractieleider en gemeenteraadslid Veli Yüksel zelf alvast tot ongeveer 80 petities in de voorbije zes jaar. Yüksel: “Twee zaken zijn alvast duidelijk. Eén: kampioen is schepen Filip Watteeuw, die bijna de helft van deze petities overhandigd kreeg. En twee: als ik kijk naar de onderwerpen van de petities kijk, kunnen we ondertussen vaststellen dat er met de petities nauwelijks tot geen rekening gehouden werd.”

Want petities van burgers, die verdwijnen vandaag toch maar de prullenmand. Daarom stelt Yüksel voor om een centraal register op te richten, met de verplichting de indieners van petities een antwoord te sturen op hun vraag.

Een petitie die afgegeven wordt op het stadhuis, lijkt linea recta naar de papiercontainer te verhuizen. “Het is stuitend dat zoveel vragen van burgers in de vorm van handtekeningen gewoon worden genegeerd. Een antwoord moeten de indieners duidelijk niet verwachten. En dat voor een stadsbestuur dat inspraak van burgers zogezegd hoog in het vaandel draagt”, stelt Veli Yüksel. “Een stadsbestuur dat luistert naar de Gentenaars moet petities opvolgen en een antwoord geven op de vragen. Een petitie in ontvangst nemen volstaat niet. Je moet er ook iets mee doen, en minstens op reageren. Daarom dat ik voorstel om een centraal register op te richten, met de verplichting om de indieners een antwoord te sturen op hun vraag.”

Om de link tussen politiek en burgers te herstellen, stelt Yüksel voor om een vragenuurtje voor Gentenaars in de te lassen bij het begin van elke gemeenteraad. “Burgers moeten aan de burgemeester en schepenen rechtstreeks vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen. Politiek is meer dan één keer om de zes jaar een bolletje kleuren. Directe inspraak is een instrument om de kloof te dichten tussen burger en politiek.”

In veel steden en gemeenten in Vlaanderen bestaat zo’n vragenuurtje en het is mogelijk dankzij artikel 3 van het Gemeentedecreet. “In kleinere gemeenten zoals Lochristi, De Pinte en Evergem bestaat zoiets al. In een grootstad als Gent is dit nodig voor een goede werking van de democratie”, besluit Yüksel.

Het artikel 3 van het Gemeentedecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Het uitgangspunt hierbij is dat elke gemeente de nodige initiatieven dient te nemen om de participatie met de burgers te bevorderen. En het organiseren van een vragenuurtje voor de inwoners tijdens de gemeenteraad is zo’n instrument.

Lees ook dit artikel over Veli's voorstel in De Morgen.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.