Wetsvoorstel Veli tegen kinderontvoeringen gestemd


In de Kamer werd woensdag een wetsvoorstel van Veli Yüksel (CD&V) goedgekeurd. De nieuwe wet is een belangrijk instrument tegen het fenomeen van de kinderontvoeringen. Met 390 gevallen per jaar is dit een groot probleem, bevestigt ook Child Focus.

Met de zomervakantie in het verschiet, zal het aantal kinderontvoeringen door een ouder opnieuw pieken. Het zijn telkens schrijnende situaties, in eerste instantie voor de betrokken kinderen. Maar ook de ex-partner is hier slachtoffer van.

Dat wou volksvertegenwoordiger Veli Yüksel (CD&V) een halt toeroepen. Woensdag werd zijn wetsvoorstel daarover aangenomen. “Met deze wet hebben we nu eindelijk een bruikbaar instrument in handen om internationale kinderontvoeringen preventief aan te pakken,” zegt hij. Yüksel wijst erop dat de familierechtbank tal van reisbeperkingen kan opleggen als er een ernstige vrees bestaat voor een niet toegelaten reis van een minderjarig kind.

Yüksel licht de mogelijkheden toe: “Er kan een verbod worden ingeschreven om een Kids-ID uit te reiken. Maar ook de geldigheid van een ID voor kinderen boven de 12 jaar kunnen beperkt worden tot het Belgisch grondgebied. Verder kan ook het bevel worden gegeven om all deze documenten in te trekken,” zegt hij. De wet maakt het ook mogelijk om een kind te seinen. “De griffier moet onmiddellijk na de uitspraak de beslissing van de familierechtbank bekend maken aan de FOD Binnenlandse Zaken én Buitenlandse Zaken, die deze stappen kunnen zetten,” aldus Yüksel. Het belang daarvan kan niet worden onderschat. “Door deze koppeling geraakt men onmogelijk door grenscontroles in België of het buitenland. Documenten worden niet afgeleverd of geblokkeerd en het kind staat meteen geseind. Daarom is deze wet een belangrijke stap voorwaarts om ouders te ontmoedigen of desgevallend tegen te houden.

Uit het jaarverslag van Child Focus bleek onlangs nog dat het aantal kinderontvoeringen vorig jaar opnieuw in stijgende lijn gaat. De stichting behandelde in 2017 maar liefst 386 dossiers, ofwel 10 procent meer dan het jaar voordien.

De top 5 van landen naar waar een ontvoering gevreesd wordt is: Marokko (21 gevallen), Tunesië (8 gevallen), Spanje (6 gevallen), Turkije (6 gevallen) en Nederland en Verenigd Koninkrijk (telkens 5 gevallen).

De landen waar kinderen naar ontvoerd worden zijn hoofdzakelijk Europees: 45% van alle effectieve ontvoeringen gebeurt binnen de EU, 57% zijn intra-Europees. In nauwelijks 1 op de 10 gevallen wordt een kind ontvoerd naar een Noord-Afrikaans land (11%). De top 5 van bestemmingslanden zijn Frankrijk (25 gevallen), Spanje (12 gevallen), Marokko (12 gevallen), Turkije (10 gevallen) en Rusland (10 gevallen).


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.