Aantal betalende parkeerplaatsen meer dan verdubbeld

Sinds de invoering van het parkeerplan is het aantal betalende parkeerplaatsen in Gent sterk gestegen. Voor de invoering waren dat er 15.243 en intussen zijn dat er al 37.674. "Het parkeerplan is een gecamoufleerd belastingsplan", zegt raadslid Veli Yüksel (CD&V).

De betalende zone is in Gent fors uitgebreid. Vroeger waren er tal van verschillende regimes kriskras door mekaar en vooral beperkt tot het gebied binnen de stadsring. Nu zijn er nog 4 regimes: rood, oranje, geel en groen en ook buiten de stadsring moet men nu vaak betalen. Yüksel

vroeg na hoeveel betalende parkeerplaatsen er precies zijn bijgekomen.

Van 15.000 naar 38.000

"Van 15.000 naar bijna 38.000 plaatsen, dat is een stijging van 250 percent", zegt hij. "Op elk van die parkeerplaatsen rinkelt de kassa voor de stad. Mensen van buiten Gent klagen over de kosten om naar de stad te komen. Deze cijfers geven hen zwart-op-wit gelijk. Maar ook voor de Gentenaars zelf is dit een dure zaak. Als je buiten je eigen wijk moet parkeren, mag je je geld bovenhalen", zegt hij. "Bovendien probeert de stad systematisch parkeerplaatsen te schrappen. In de binnenstad zijn er nu 3 procent minder parkeerplaatsen dan vijf jaar geleden", aldus raadslid Yüksel.

Gratis op zondag

CD&V Gent pleit voor lagere parkeertarieven en gratis ondergronds parkeren op zondag. "We verdienen in Gent een minder radicaal en vooral slimmer parkeerbeleid," aldus Veli Yüksel.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.