Wetsvoorstel Veli Yüksel om kinderontvoeringen tegen te gaan


Binnenkort kan de rechtbank reisdocumenten of paspoorten van een kind inhouden als er vermoedens zijn van een parentale ontvoering.

Het schooljaar zit er bijna op, de vakantie-uittocht kan beginnen. Maar die zomermaanden leiden traditioneel ook tot een piek in het aantal ontvoeringen door een van de ouders, de zogenaamde parentale ontvoeringen. Meestal doen die zich voor tijdens of na een (v)echtscheiding.

In ons land behandelde Child Focus vorig jaar liefst 386 dossiers, een stijging van tien procent tegenover het jaar voordien. Opmerkelijk is dat het meestal de moeders zijn die hun kinderen ontvoeren, in 2017 goed voor zestig procent van alle gevallen.

Familierechter beslist

Daarbij zijn de ontvoeringen naar een niet-EU-land het meest complex. Daarom hebben de meerderheidspartijen een wetsvoorstel klaar om paal en perk te stellen aan internationale ontvoeringen.

'De familierechtbank zal binnenkort reisbeperkingen kunnen opleggen aan een minderjarig kind wanneer er gegronde vrees bestaat dat die zonder toestemming van beide ouders op reis gaat', zegt initiatiefnemer Kamerlid Veli Yüksel (CD&V). Zo kan de rechter een verbod opleggen voor de afgifte van reisdocumenten, paspoorten en kids-ID's. Voor kinderen boven de twaalf jaar, die al een identiteitskaart hebben, kan de rechter de geldigheid ­ervan beperken tot het Belgisch grondgebied.

Kort na de rechterlijke beslissing gaat er dan een verwittiging naar zowel de FOD Binnenlandse Zaken als de FOD Buitenlandse Zaken. 'Documenten worden niet afgeleverd, of geblokkeerd, en het kind staat meteen geseind. Door deze koppeling raakt men onmogelijk door grenscontroles in België of het buitenland', zegt Yüksel. 'Die aanpassingen zijn hele stap vooruit om ouders te ontmoedigen, en om ze tegen te houden.'

Ook Syriëstrijders

Uitgerekend vandaag presenteert Child Focus een sensibiliseringsactie tegen parentale ontvoeringen, in het bijzijn van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Daarbij stelt de organisatie onder andere een nieuw formulier voor, waarmee het ouders aanzet om goede onderlinge afspraken te maken wanneer een van hen met het kroost naar het buitenland trekt. Maar zo'n document is wettelijk niet bindend, en daaraan wil dit wetsvoorstel tegemoetkomen.

Het voorstel is niet beperkt tot parentale ontvoeringen. De maatregelen kunnen ook gelden voor

minderjarigen die zonder ouderlijke toestemming willen deelnemen aan gewapende conflicten, zoals Syriëstrijders.

Lees het artikel in De Standaard.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.