Veli in gesprek over radicalisering

Vrijdagavond sprak Veli over zijn boek "Veiligheid voor iedereen: de strijd tegen gewelddadig radicalisme" voor een publiek van geïnteresseerde jongeren, in de Gentse afdeling van de Turkse Unie. Het parlementslid en gemeenteraadslid ging er in dialoog met Hannes Schotte, de coördinator van het Team Radicalisering van de Stad Gent.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.