Schooldebat @ Sint-Bavo Gent


4 mei 2018, een zonovergoten middag in hartje Gent. Sint-Bavo leeft zich tijdens hun mondiale projectdag uit in debat, expressie en sport. Een divers programma samengesteld door leerlingen en leerkrachten. “We hebben in onze school een lange traditie van het ontwikkelen van wereldburgerschap. Op die wijze leren leerlingen zich bewegen in de complexe wereld”, zegt directrice Hilde Allaert.

Leerlingen verzamelen fondsen, aan de hand van een sponsorloop en een solidariteitsweek, voor twee goede doelen (Bijzondere Jeugdvakanties Vlaanderen en een schoolproject in Pakistan van de Zusters van Liefde). Het initiatief kwam tot stand onder impuls van de Pastorale Werkgroep en van de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding. “De leerlingen weten heel goed met welk doel ze hier lopen”, zeggen begeleidende leerkrachten Katrien Impens en Liesbet Schamp. “Voor ons gaan pastorale werking en wereldburgerschap hand in hand.”

Op een andere locatie vindt een rollenspel van de Verenigde Naties plaats. “Wij vertegenwoordigen vandaag het land Bangladesh in het migrantendebat”, vertellen Laurence Ponsaerts en Ineke Van Hecke (leerlingen 5G). De leerlingen bevestigen dat rollenspellen hun competenties rond onderzoek, kritische analyse en debat grondig aanscherpen. “Dit is geen eenvoudige opdracht. Het vraagt voldoende tijd voor de leerlingen en voor hun begeleidende leerkrachten om dit in de lessen (godsdienst, geschiedenis, enz.) voor te bereiden”, stelt een begeleidende leerkracht.

Politici debatteren mee

Joakim Galle en Simon Vanhaverbeke (leerlingen 6e Wetenschappen-Wiskunde) moderen dan weer een politiek debat met deelnemers van diverse politieke partijen (Open VLD, SPa, N-VA, Groen en CD&V).

“Later zullen we ongetwijfeld in een internationale context werken. Wereldburgerschap op school is dan ook enorm belangrijk. Ruimte voor discussie rond maatschappelijke thema’s is daarbij een belangrijk onderdeel”, vertellen Joakim en Simon. “We zijn vragende partij om op school nog meer inzicht te verwerven over de concrete aanpak van mondiale uitdagingen of over complexe economische mechanismen”.

De aanwezige politici zijn enthousiast over dit schooldebat. “Jongeren willen met elkaar en met hun leerkrachten praten over actuele gebeurtenissen”, zegt Kamerlid Veli Yüksel (CD&V). “Kritische zin aanscherpen, zeker nu in tijden van fake news, is enorm belangrijk.”

Europees parlementslid Bart Staes (GROEN) vult aan: “Inzicht over de wereldwijde afhankelijkheid van mensen, nu en in de toekomst, dichtbij en veraf, moet vandaag op school systematisch onderzocht worden. De voorbereiding door de leerlingen op dit debat was grondig. Het klasmoment voorafgaand aan het grote debat was misschien nog het interessantst: hier konden we diepgaand in gesprek gaan, want het debat nadien in het plenum, is vaak meer een show dan een inhoudelijke verrijking”.

Wereldburgerschap met inspiratie, visie én een plan

Het Sint-Bavohumaniora in Gent is niet aan haar proefstuk toe. Twee schooljaren geleden werden, aan de hand van het Metroplan van Kleur Bekennen, alle schoolactiviteiten rond wereldburgerschapseducatie in kaart gebracht. De activiteiten sluiten op hun beurt naadloos aan bij de vakoverschrijdende eindtermen (VOET). Op die manier is het ganse schoolteam betrokken partij.

“We hebben in onze school een lange traditie van het ontwikkelen van kritische zin. Op die wijze leren leerlingen zich bewegen in de complexe wereld”, zegt directrice Hilde Allaert. “Ook leerkrachten die hier starten, groeien in hun engagement. Wereldburgerschap zit niet opgesloten in één vak, hier is iedereen bekommerd”.

De wereld verandert, de school beweegt mee

Het Sint-Bavo telt momenteel 39 verschillende thuistalen bij hun leerlingen van de eerste graad. Met deze uitdaging gaan ze actief aan de slag. Leerlingen kunnen hun thuiscultuur in de verf zetten en voelen zich daardoor minder gestigmatiseerd.

“Ik ben echter nog niet gelukkig met het feit dat er tot nu toe te weinig leerlingen met een andere thuistaal doorstromen naar de derde graad. Dat is nog steeds één van de grote uitdagingen van de school”, onderstreept Hilde Allaert.

Een participatief proces van directie, leerlingenraad, pedagogische raad en pastorale werkgroep

Het unieke schoolbeleid van Sint-Bavo met aandacht voor participatie van alle schoolbetrokkenen vergt natuurlijk veel energie.

“Er vinden heel veel activiteiten plaats op school en het blijft steeds een uitdaging om leerkrachten en leerlingen de structurele ruimte te geven dit engagement op te nemen”.

Bovendien wil de school het volgend schooljaar de uitdaging aangaan om leerlingen actief te betrekken bij het uitwerken van de vakoverschrijdende eindtermen. “Lesactiviteiten blijven de uitgelezen plaats om kritische analyse, het systeemdenken en dus de inhoudelijke verdieping van mondiale thema’s aan te scherpen. Via een participatief proces tracht de school vakken en diverse projecten beter op elkaar af te stemmen”, aldus Hilde Allaert.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.