HLN: "Zware kritiek aan adres bpost na melding drastische hervormingen"


Bpost ligt zwaar onder vuur na het interview met CEO Koen Van Gerven dat dit weekend in de media verscheen. Om het bedrijf te redden dat haar aandeel op vier maanden 40% zag kelderen, stelt Van Gerven onder andere voor om de postbode slechts om de dag te laten komen en duurdere postzegels in te voeren voor wie wil dat zijn brief snel wordt geleverd. De hervormingen zowel als de manier van communiceren zetten kwaad bloed.

De vakbonden hadden eerder deze week de onderhandelingstafel al boos verlaten waar gesproken werd over de herstructureringen, waardoor honderden banen dreigen te verdwijnen. Op de koop toe krijgen ze nu het nieuws van de mogelijke toekomstige hervormingen te horen via de media. De socialistische en christelijke vakbond vinden dat “respectloos en ongehoord”.

“Dat wij dit via de pers moeten vernemen is ongelooflijk”, zegt Annick Boon van ACV-Transcom. “Dit toont aan dat hij absoluut geen respect heeft voor het personeel. Onze mensen gaan nog schrik krijgen om artikels over bpost te lezen, want met elke nieuw bericht worden ze ongeruster.”

Over de inhoud van de maatregelen zijn ze ook niet te spreken. Volgens Jean-Pierre Nyns van het socialistische ACOD betekenen ze dat kapitaalkrachtige burgers een voorkeursbehandeling zullen krijgen. En dat is in strijd met de universele dienstverlening.

Ook vanuit politieke hoek wordt negatief gereageerd. CD&V-Kamerlid Veli Yüksel wijst op d e postwet die voorschrijft dat de post minimaal vijf keer opgehaald en bezorgd moet worden. “Als we daarvan afstappen, zullen de burgers en de kmo’s er de dupe van zijn”, aldus Yüksel, die vindt dat het hoog tijd is dat de bevoegde minister Alexander De Croo (Open VLD) spreekt met Van Gerven over de geplande reorganisatie.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.