Plenaire vraag over Bpost


Donderdag in de Kamer ondervroeg CD&V-Kamerlid Veli Yüksel minister Alexander De Croo, bevoegd voor Bpost. Aanleiding was het herstructureringsplan, waarbij er 500 banen zouden worden geschrapt. De schoonmaakdiensten en de catering zouden worden uitbesteed (outsourcing), en ook in de contactcentra zou 1 op 3 banen verdwijnen.

Veli herinnerde de minister aan zijn eerdere uitspraken: "U hebt heel duidelijk gezegd dat de digitalisering van de maatschappij niet als bedoeling heeft om jobs te exporteren. Ik denk dat als er daar ruimte en opportuniteiten zijn, dat we die vooral in eigen land moeten kunnen benutten," zei hij. "Overheidsbedrijven hebben wat dat betreft een voorbeeldfunctie".

Veli vroeg minister De Croo of hij overleg had met Bpost over de besparingsoperatie? Of hij werkelijk van mening was dat cruciale jobs zoals schoonmaak zouden worden losgelaten? En of de consument niet in de kou zou komen te staan door het afbouwen van de contactcentra van Bpost?

"Bpost is inderdaad een bedrijf in transformatie. En de concurrentie is zeer hard. Maar dit mag geen excuus zijn voor een race naar de bodem," aldus Veli. "Het succes van Bpost ligt ook in het feit dat er sociale vrede is. Die sociale vrede moet maximaal gegarandeerd worden en blijven". "Niet enkel winst en rendabiliteit zijn strategische doelstellingen".


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.