VIDEO: Plenaire vraag aan Premier Michel over de F-16's

In de plenaire zitting stelde Veli Yüksel een vraag aan Premier Charles Michel over de vervanging van de F-16's.

"Mijnheer de eerste minister, voor mijn fractie is het cruciaal dat alle informatie over het dossier wordt bestudeerd en geanalyseerd en dat wij op basis daarvan een finale beslissing kunnen nemen. Ik ben blij dat u daarnet namens de regering hebt bevestigd dat er voorlopig geen beslissing over het dossier zal komen. Mijnheer de eerste minister, ter afronding geef ik nog mee dat in het bewuste dossier de sleutelwoorden transparantie en objectiviteit zijn. In het andere geval gaat de vlieger niet op".

Bekijk hieronder het videofragment


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.