© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.

Het Laatste Nieuws: Raadslid Veli Yüksel schrijft boek

7 Mar 2018

 

 

 

Parlements- en gemeenteraadslid VeliYüksel (CD&V) lanceerde gisteren zijn boek 'Veiligheid voor iedereen'. Daarin blikt hij terug op de aanslagen in de luchthaven van Zaventem van 22 maart 2016 en pleit hij voor een evenwicht tussen veiligheid en vrijheid. Yüksel komt tot de vaststelling dat de veiligheidsdiensten hebben gefaald en dat de aanslag een aantal zwakke schakels in ons veiligheidssysteem heeft blootgelegd.

"Een gebrek aan veiligheidsmaatregelen en een naïeve opstelling maakt ons kwetsbaar voor terrorisme", zegt hij. "De internetpatrouille van de federale politie moet dringend versterkt worden. Om onlinehaatpropaganda te stoppen is er nood aan een Europese richtlijn met bindende afspraken voor socialemediaproviders. Maar ook op militair vlak moeten we ons versterken. Moderne technieken voor militairen en aangepaste procedures moeten onze inzetbaarheid in de strijd tegen het terrorisme verhogen", zegt hij. Verder pleit hij voor repressie waar het moet en preventie waar het kan. 

 

Lees het artikel hier

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload