Dit jaar vrouwelijke Belgische Special Forces?

Dit jaar wordt gestart met het integreren van vrouwen in de Belgische Special Forces. Dat antwoordde Minister Steven Vandeput (N-VA) op een vraag die CD&V-volksvertegenwoordiger Veli Yüksel hem stelde in de commissie voor de Landsverdediging. “Defensie is traditioneel een mannenbastion,” zegt Yüksel. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het betrekken van meer vrouwen een meerwaarde voor beide partijen kan zijn. Zeker bij onze elite-eenheden en met name bij operaties in het buitenland”.

Volgens Minster Vandeput zijn er vandaag geen vrouwen actief bij de Special Forces omwille van de bijzonder zware fysieke vereisten. Bovendien gaat het vandaag nog maar over een studie. Op Yüksels vraag wanneer er concrete resultaten zouden volgen, antwoordde de Minister dat nog dit jaar één ploeg (6 tot 10) vrouwen een specifieke opleiding zou krijgen die hen kan integreren in de Special Forces. Het project wordt nadien geëvalueerd.

Recent was heel wat te doen rond plannen van Defensie om een “Female Support Team” op te starten in de schoot van de Special Forces Groep, omdat vrouwen in bepaalde contexten een beentje voor zouden hebben, bijvoorbeeld bij het inwinnen van inlichtingen. Rond de troeven van dit specifiek profiel verscheen in december nog een artikel in het Belgisch Militair Tijdschrift. Specifieke troeven “Onze (vooralsnog) mannelijke elite-eenheden worden op het terrein geconfronteerd met vaak delicate situaties,” weet Yüksel. Hij wijst op het ondervragen van vrouwen, maar ook op het inwinnen van inlichtingen of het schaduwen van bepaalde personen in bepaalde contexten. “Die opdrachten kunnen soms beter door vrouwen worden uitgevoerd. Denk maar aan het fouilleren van andere vrouwen, of de omgang met kinderen in buitenlandse operaties. Dat loopt soms stroef wanneer er enkel mannelijke millitairen voorhanden zijn”. Genderdiversiteit Yüksel vindt het belangrijk dat de meerwaarde die vrouwen bij de elite-eenheden kunnen leveren, wordt gevaloriseerd. “Tijdens de vorige legislatuur diende mijn fractie in de Kamer een resolutie in over genderdiversiteit binnen Defensie. Die werd in 2014 aangenomen,” zegt hij. Ook wijst hij op bestaande actieplannen om resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad te implementeren. Daarin wordt aandacht besteed aan legeropdrachten waarbij de participatie van vrouwen van groot belang wordt geacht.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.