Van 49 naar 10 plaatsen op Heilig Hartplein


Het vernieuwde Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg zal na de heraanleg nauwelijks nog parkeerplaatsen tellen. Vandaag zijn er 49, na de werken nog tien. De stad voorziet wel nog tien 'overloopparkeerplaatsen'. "Dit is een ramp. Hier staat men al elke avond dubbel geparkeerd", zegt apotheker Sophie Peeren, de laatst overgebleven handelaars op het plein.

Parkeerplaatsen blijven de gemoederen beroeren bij elke heraanleg van de centrumpleinen. Dat was zo in Drongen, het is zo in Oostakker en nu is Sint-Amandsberg aan de beurt. Gemeenteraadslid VeliYüksel (CD&V) vroeg schepen van Stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a) hoeveel parkeerplaatsen er verdwijnen. Het antwoord: bijna allemaal.

"Momenteel bevinden zich 49 parkeerplaatsen op het plein zelf. In de nieuwe toestand zal een deel van de parkeerplaatsen gesupprimeerd moeten worden om de verblijfsfunctie van het plein ten volle te benutten. Een exact aantal autoparkeerplaatsen kan momenteel nog niet definitief worden vastgelegd aangezien hiervoor nog een intensief participatietraject met de buurt zal gevoerd worden", aldus Taeldeman. Maar de schepen maakt wel duidelijk dat het er een pak minder zullen zijn dan momenteel het geval is.

Overloopparkeerplaatsen

"Voor het wedstrijdontwerp dient de kandidaat voorlopig rekening te houden met 20 parkeerplaatsen,

inclusief kortparkeren en autodeelparking. Deze 20 parkeerplaatsen bestaan uit tien definitieve parkeerplaatsen en tien overloopparkeerplaatsen", klinkt het. "In het ontwerp dat wordt opgemaakt, moeten dus tien parkeerplaatsen worden ingetekend, alsook tien parkeerplaatsen waarin wordt gevisualiseerd welke invulling deze ruimte kan krijgen indien ze uiteindelijk geen parkeerzone wordt."

Veli Yüksel vreest voor nog meer parkeerdruk in de buurt. "Die overloopparkeerplaatsen zijn overgenomen uit Nederland. Die dienen enkel voor als er bijzondere evenementen zijn. De omgeving kampt al geruime tijd met heel grote parkeerdruk en de stad maakt met deze ingreep het probleem groter in plaats van het op te lossen. Het voorgestelde alternatief om op het Antwerpenplein te parkeren, raakt kant nog wal want ook daar staat het dag en nacht vol. Het eerste wat dit stadsbestuur doet bij een heraanleg is de kaasschaaf bovenhalen om parkeerplaatsen weg te werken. Maar hier doet men 80 procent van de parkeerplaatsen weg. Dat is niet wat de buurtbewoners vragen. Echte inspraak voor de buurt is er niet geweest", aldus gemeenteraadslid Yüksel.

Ramp voor buurt

Deze zomer heeft de stad het Heilig Hartplein tijdelijk ingericht met een kiosk, banken en groen om de inwoners van SInt-Amandsberg een beeld te geven van het toekomstige centrumplein van de deelgemeente. Op die manier hoopte de stad voor minder protest te zorgen in de voorbereidende fase. Elk centrumplein heeft tot nu toe een golf van protest met zich meegebracht en zo te zien zal dat ook in Sint-Amandsberg het geval zijn.

Apotheker Sophie Peeren heeft sinds 2012 een zaak aan het Heilig Hartplein. "Men heeft ons steeds beloofd dat er nauwelijks parkeerplaatsen zouden verdwijnen, maar als er maar tien overblijven, is dat een ramp voor de buurt. Hier staan de wagens elke avond dubbel geparkeerd omdat er gewoon te weinig parkeermogelijkheden zijn. Ook als handelaar heb je die plaatsen nodig. Dit is een echte ramp."

De stad zegt op zoek te gaan naar alternatieven voor de parkeerplaatsen die verdwijnen. De parkeermakelaar zal ingezet worden om bestaande parkings in de buurt beter te gebruiken.

Dit artikel verscheen in Het Laatste Nieuws


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.