© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.

"1.313 sociale woningen staan leeg"

2 Feb 2018

 

In Gent staan er exact 1.313 sociale woningen leeg. Enorm veel, zeker in een stad waar 10.435 mensen op de wachtlijst voor zo'n woning staan. Gemeenteraadslid Veli Yüksel (CD&V) schiet op scherp naar het stadsbestuur. "De voorbije jaren zijn evenveel sociale woningen verdwenen als er gebouwd zijn. Het huidig bestuur heeft kansen genoeg gehad om een inhaaloperatie uit te voeren", zegt hij.

De woonproblematiek wordt één van de grote thema's van de komende verkiezingen. De lijst sp.a-Groen heeft al aangekondigd om 90 miljoen extra te willen investeren

in betere huisvesting. CD&V-gemeenteraadslid Veli Yüksel vroeg de cijfers op van de Gentse sociale woningen en daaruit blijkt de omvang van het probleem.

 

Nuloperatie

"Gent telt 15.311 sociale woningen. Daarvan staan er 1.313 leeg. Een enorm aantal als je weet dat het gemiddelde in de rest van Vlaanderen 2 à 3 procent is. Het huidig stadsbestuur heeft beloofd om het aantal sociale woningen in Gent te laten groeien tot 20 procent. Dat betekent van 15.311 sociale woningen vandaag groeien naar 27.600 sociale woningen in Gent tegen eind dit jaar. In werkelijkheid is het nagenoeg een nuloperatie geworden. Er zijn 451 woningen opgeleverd, maar er zijn er ook 373 uit het patrimonium verdwenen. Elk nieuw bestuur belooft aan de kiezers dat er een inhaalbeweging komt qua sociale huisvesting. In werkelijkheid wordt het probleem gewoon groter, want de wachtlijsten werden de voorbije jaren alleen maar langer.

Eind 2016 stonden er op die lijsten 10.435 mensen. Dit bestuur heeft nu wel kansen genoeg gekregen om iets aan de woningnood in Gent te doen. Als er nu 90 miljoen euro wordt beloofd dan is dat hetzelfde kiezersbedrog als de voorbije jaren."

 

17,5 miljoen euro

Schepen van Wonen Sven Taeldeman (sp.a) reageert. "Onze huisvestingsmaatschappijen zitten met een verouderd patrimonium en we doen er als stad alles aan om die enorme renovatiebeweging te versnellen. Dit stadsbestuur heeft 17,5 miljoen euro gepompt in het verbeteren van de sociale woningen en daarin zijn we een unicum. We maken via Sogent ook gronden vrij waar de huisvestingsmaatschappijen mogen bouwen. Er zijn al gronden vrijgemaakt voor 900 woningen", zegt hij. "Maar het schoentje knelt bij onze financiering uit Vlaanderen. Huisvestingsmaatschappijen moeten vooral teren op de huurgelden die ze innen. Hoe lager het inkomen van de huurder, hoe lager de huur.

En net in Gent merken we dat het profiel van de huurders dat van de laagste inkomensklasse is. Onze huisvestingsmaatschappijen worden dus structureel ondergefinancierd en we kijken naar Vlaanderen om vooral voor steden bij te passen. Alleen dan kunnen onze huisvestingsmaatschappijen die 900 woningen ook bouwen."

"We bouwen momenteel 60 extra woningen per jaar. Is dat voldoende? Natuurlijk niet. De wachtlijst geeft aan dat het er veel meer moeten zijn. Het kan en het mag beter. Die wachtlijst werd zo lang door onder andere toenemende onzekerheid, meer alleenstaanden en meer betaalproblemen. Bovendien komen er door de vele schuifoperaties, zoals aan het Rabot, steeds mensen bij op de wachtlijst." "Op het terrein verandert er weinig of niets. Sociaal wonen is voor deze beleidsploeg geen prioriteit", besluit Yüksel 

 

Dit artikel verscheen in Het Laatste Nieuws 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload