Drie jaar militairen op straat kostte ons land 140 miljoen euro


Om strategische plaatsen en burgers te beschermen, besliste de federale regering in januari 2015 om militairen in te zetten. Tijdens die operatie 'Vigilant Guardian' werden in 2015 per dag gemiddeld 540 militairen ingezet. In 2016, het jaar van de aanslagen in Brussel en Zaventem, steeg dat gemiddelde naar 1.020 per dag. Sedert het najaar is er een nieuwe aanpak doorgevoerd die toeliet om het aantal op straat ingezette militairen te laten dalen. Vorig jaar stonden er dagelijks gemiddeld 940 militairen op straat.

Volgende week maandag komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen. Er zijn geruchten dat het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert, het dreigingsniveau zou kunnen verlagen van drie (ernstig) naar twee (gemiddeld). Veli Yüksel (CD&V) wou weten hoe Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) de ontplooiing van militairen zag bij een eventuele verlaging. De minister wil daar echter niet op vooruitlopen en merkte op dat Defensie niet beslist 'over de plaatsen en mogelijkheden van ontplooiing'. 'Dat gebeurt op vraag van de diensten, samen met het Crisiscentrum', aldus Vandeput.

Kamerlid Yüksel staat achter de beslissing van drie jaar terug. 'De militairen hebben zich van een lastige maar noodzakelijke taak gekweten', zegt hij. Toch vindt hij het tijd voor een kerntakendebat. 'Het werk van de politie en dat van de militairen is fundamenteel anders van aard. We moeten onze militairen kunnen inzetten in EU- of NAVO-operaties in het buitenland. Dat is hun core business'.

Lees het artikel in Knack.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.