Groen licht voor spoorlijn 204 Gent-Zelzate


De Federale Regering maakt 371 miljoen vrij voor de 11 Vlaamse spoorprioriteiten, waarvan 221 miljoen euro naar Vlaamse projecten gaat. Over die 11 prioriteiten hebben de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD een akkoord bereikt.

11 miljoen Federaal geld

In het meerjareninvesteringsplan van de NMBS 2018-2022 is 11 miljoen eurovoorzien voor een studie (1 miljoen) en voorbereidingswerken van Spoorlijn 204 Gent-Zelzate. Die voorbereidingswerken op de huidige goederenspoorlijn zouden binnen enkele maanden al kunnen beginnen. “Geld vrijmaken voor de voorbereidingswerken aan spoorlijn 204 Gent-Zelzate is een duidelijke beleidskeuze van de federale Regering”, stelt Gents Volksvertegenwoordiger Veli Yüksel (CD&V). Het parlementslid vraagt dat deze lijn zo snel mogelijk wordt opengesteld voor het personenverkeer. Mensen die vandaag in het havengebied werken, kunnen geen beroep doen op het openbaar vervoer en dat kan niet volgens Yüksel. “Zij worden nu verplicht om andere vervoersmiddelen te gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Door deze investering kan de omslag gemaakt worden naar het openbaar vervoer, wat een serieuze besparing kan betekenen voor gezinnen. Het komt ook de luchtkwaliteit ten goede.”

Missing Link

In bedrijven in het havengebied werken vandaag ongeveer 60.000 mensen en de overgrote meerderheid is aangewezen op eigen vervoer.

Yüksel: “Volgens tellingen rijden er dagelijks 10.000 auto’s van en naar het havengebied. Dit genereert uiteraard veel files en milieuvervuiling. Deze missing link moet dringend gerealiseerd worden voor mens, milieu en voor onze bedrijven in het havengebied.”


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.