Veli Yüksel: "Gent moet werk maken van een anti-leegstandsbeleid"


Er staan 354 panden (toestand op 21.09.2017) op het leegstandsregister in Gent. Dat blijkt uit cijfers die fractievoorzitter van CD&V Veli Yüksel opvroeg bij schepen van Wonen Sven Taeldeman (Sp.a).

“Een nauwgezette en kordate aanpak van leegstand vormt een essentiële schakel in een woonbeleid waar kraken geen plaats heeft”’ stelt Veli Yüksel. “Daarom moet het stadsbestuur van Gent werk maken van een anti-leegstandsbeleid.”

Naar aanleiding van het debat over kraken heeft Yüksel cijfers opgevraagd over het aantal panden dat op een leegstandsregister staat. Hij is vragende partij voor een aanpassing van de leegstandsheffing. “Uit gegevens die ik opvroeg bij de bevoegde schepenen (Wonen: Sven Taeldeman (Sp.a) en Financiën: Christophe Peeters (Open Vld), blijkt dat er een zeer groot verschil is tussen enerzijds het leegstandsregister en anderzijds de lijst van panden waarop een leegstandsbelasting werd geheven”, zo stelt Veli Yüksel. “Met andere woorden: er staan heel wat panden leeg, maar worden helemaal niet belast of slechts voor een beperkt aantal jaren. Het beleid tegen leegstand vertoont veel hiaten.”

Minder uitzonderingen en kortere vrijstellingen

Yüksel is van oordeel dat het aantal gronden voor vrijstelling van de leegstandsheffing, en de termijn van die vrijstellingen, moet worden herbekeken. “Het belastingreglement telt nu twaalf gronden, die vrijstellingen toekennen voor één, twee of zelfs drie jaar. Ik denk dat we daar strenger in moeten zijn, en de langste termijnen moeten durven inkorten om eigenaars er sneller toe aan te zetten om aan de leegstand te verhelpen.”

Deze verstrenging is een verdere stap in het woonbeleid dat Veli Yüksel voorstaat. “Mijn anti-krakers-wet is nu van kracht en we zien in Gent de eerste uitdrijvingen. Maar dit is geen vrijgeleide voor vastgoedspeculanten. Mijn eerste bekommernis is voldoende woningen in Gent.”

Uit de gegevens die Yüksel verzamelde blijkt ook dat de inning van de belasting vaak te wensen overlaat. Een aanzienlijk deel van de geheven belastingen blijft onbetaald. “Het verschil tussen het belaste en werkelijk geïnde bedrag bedroeg vorig jaar net geen 40 procent. Als het stadsbestuur van Gent leegstand wil ontmoedigen dan moet dat cijfer naar beneden.”, gaat Yüksel verder.

Hierbij de cijfers voor de laatste vijf jaar:

Aanslagjaar 2012 2013 2014 2015 2016 Belast 322.500,01 354.000,00 633.950,01 629.516,51 574.650,03 Gëind 272.956,79 312.242,91 516.939,30 486.865,74 350.304,58 84,64% 88,20% 81,54% 77,34% 60,96%

Het actieplan Kraken schuift de aanpak van leegstand als een pijler naar voren. “Daarin lees ik dat deze meerderheid haar fout erkent van leegstand onvoldoende te hebben bestreden in het verleden. Dit Actieplan Kraken is een eerste belangrijke stap naar een duidelijk en kordaat Gents beleid ter zake. Aankondigen is één zaak, uitvoeren nog iets anders. Enkel effectief optreden zal de Gentenaars geruststellen.”, besluit Yüksel. Woensdag wordt het actieplan Kraken besproken in een daartoe samengestelde themacommissie.

Lees ook dit artikel in "Het Laatste Nieuws"


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.