Veli Yüksel licht de nieuwe Kraakwet toe


De nieuwe, strengere Kraakwet is vanaf 16 november 2017 eindelijk van kracht. De overheden hebben daarmee een goed instrument in handen om de problematiek van gekraakte (bewoonde) woningen aan te pakken. In Gent, dat de laatste jaren herhaaldelijk door het fenomeen werd geplaagd, wordt de wet al volop toegepast. Kraken is immers een misdrijf. Maar wat zegt de Wet concreet? Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) licht kraakhelder toe.

Krakers in huis? Politie bellen!

De eigenaar van een gekraakt pand (huis, appartement, kamer, verblijf maar bijvoorbeeld ook een garagebox) contacteert het best zo vlug mogelijk de politiediensten. Die zal vervolgens de krakers uit het pand verwijderen. Door de nieuwe wet is de vaststelling dat derden in het pand vertoeven voldoende. Betrapping op heterdaad is – in tegenstelling tot voorheen – dus niet meer vereist.

De politie kan overigens uiteraard nog steeds optreden tegen diefstal van elektriciteit, gas en water indien u de kosten daarvan betaalt. Dat geldt ook voor het vernielen van sloten of afsluitingen.

Bij twijfel of het pand bewoond is, is het aan de politiediensten om te beoordelen of een woning al dan niet bewoond is. Dat kan ambigue zijn bij een tweede verblijf of een studentenkamer, bijvoorbeeld. Het is raadzaam om deze panden voldoende uit te rusten voor bewoning en er ook voldoende te verblijven. En vergeet niet: alerte buren zijn goede buren. Zij kunnen u helpen om waakzaam te zijn, en kunnen bij de diensten getuigen dat u er wel degelijk woont.

Geldt dit ook voor onbewoonde panden?

Voor de nieuwe Kraakwet was kraken van onbewoonde panden niet strafbaar. Met de nieuwe Wet is dit wel het geval.

Eigenaars hebben twee actiemogelijkheden. Raadpleeg best een advocaat voor het aanvatten van een procedure.

Ofwel kiest men voor de burgerrechtelijke weg, waarbij men een verzoekschrift bij de vrederechter indient. Deze kan vervolgens de uithuiszetting bevelen. De krakers krijgen de kans om weerwoord te bieden voor de rechtbank.

Eigenaars kunnen ook kiezen voor de strafrechtelijke weg. Kraken van onbewoonde panden is een klachtmisdrijf, dit betekent dat er pas na het indienen van een klacht kan worden vervolgd. Klacht neerleggen kan op eenvoudige wijze bij de politie. De procureur des Konings kan een bevel tot uithuiszetting uitvaardigen dat op een zichtbare plaats moet worden aangeplakt aan het betrokken goed. Het bevel is slechts voorlopig: de krakers kunnen beroep aantekenen bij de vrederechter. Als het bevel nadien definitief is geworden en de krakers hebben het pand toch niet verlaten, kan u de politie inschakelen om de bezetters te laten arresteren.

Is de nieuwe Wet sneller?

Jawel! Een uitzetting duurt acht dagen en daarmee voldoet onze rechtsstaat aan het absolute minimum, zoals geëist door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Ook de tegenpartij moet immers toegang hebben tot een rechter, tenminste voor onbewoonde panden.

Voor bewoonde panden kan onmiddellijk actie worden ondernomen. Daar ontnemen de krakers immers het recht tot toegang van de rechtmatige eigenaars en/of bewoners.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.