De Gentenaar: Meer nuance in het debat over het circulatieplan? Graag!


"Het circulatieplan moet bijgestuurd worden naarmate er problemen duidelijk worden. Het parkeerplan moet grondig worden herzien." Dat zeggen de Gentse CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke en fractievoorzitter Veli Yüksel in een opiniestuk. De twee CD&V'ers reageren op een oproep in De Gentenaar.

In een opiniestuk in De Gentenaar roept journalist Bert Staes op tot nuance in het debat over het circulatieplan. Ook politiek Gent wordt aangesproken: “Waar zijn de politici die durven zeggen: Oke, het circulatieplan is niet perfect. Het werkt wel, maar hier en daar faalt het. Dat hadden of moeten we beter kunnen doen.”

Wel, Bert, die vind je bij CD&V Gent. Dat is precies het standpunt dat we al die tijd hebben ingenomen, en vandaag meer dan ooit verdedigen. Een standpunt dat we herhaaldelijk hebben uitgesproken, in de gemeenteraad en daarbuiten. We grijpen graag de gelegenheid aan om hierbij een en ander nog eens op een rijtje te zetten.

Stadspoorten

Eén. We zijn het eens met de algemene uitgangspunten van het circulatieplan. Ook wij willen het doorgaand verkeer uit het stadscentrum geweerd zien. Dat hoeft niet te verbazen. Het ligt immers helemaal in de lijn van onze standpunten. Het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer, tenslotte privé-vervoer) werd in 2001 door CD&V als eerste partij in Vlaanderen voorgesteld.

Het voorstel om de stad in sectoren op te delen en te werken met een systeem van stadspoorten stond in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Wij maakten toen heel bewust die keuze, omdat wij een stad willen waar het gezond en aangenaam leven, werken en ontspannen is. Een stad die ademt en leeft. Een stad waar de burgers zich veilig en vlot kunnen bewegen.

Te drastisch

Twee. Hoewel we het eens zijn met het opzet, hebben we van bij het begin stevige bedenkingen geuit bij de aanpak. Wij blijven vinden dat het circulatieplan te snel en te drastisch is ingevoerd. Het stadsbestuur had de Gentenaars veel meer moeten betrekken bij de totstandkoming ervan. Het was trouwens CD&V Gent die alsnog een formele inspraakprocedure heeft afgedwongen.

CD&V zou een fundamenteel andere manier van werken gekozen hebben. Burgers betrekken bij de opmaak en de uitwerking van zo’n ingrijpend plan kost tijd en inspanningen, maar uitstel hoeft geen afstel te zijn. Wij hadden niet de vlucht vooruit genomen. Wij willen steeds eerst naar de Gentenaars luisteren, hen begrijpen en met hen in dialoog gaan alvorens in te grijpen.

Redelijkheid

Drie. We blijven ijveren voor de realisatie van de randvoorwaarden op het vlak van onder meer fietsinfrastructuur, openbaar vervoer en doorstroming op de R40. Ook blijven we pleiten voor de nodige flexibiliteit en redelijkheid. Naarmate de knelpunten in het circulatieplan duidelijk worden, dienen er aanpassingen te gebeuren, zonder te raken aan het basisuitgangspunt dat het doorgaand verkeer moet worden geweerd.

Zo kan indien nodig de circulatie binnen een lob worden aangepast om te grote belasting van een aantal straten te vermijden. Ook bestuderen we hoe we de interne mobiliteit in de binnenstad, tussen de lobben dus, kunnen vergemakkelijken voor bepaalde groepen als bewoners, leveranciers en dienstverleners.

Afschrikken

Vier. In discussies worden het circulatieplan en het parkeerplan vaak op één hoop gegooid. Het zijn echter twee verschillende zaken. Met het parkeerplan zijn we het grondig oneens. We willen mensen stimuleren om de auto thuis te laten door voldoende aantrekkelijke alternatieven aan te bieden, niet door parkeren steeds duurder te maken. Daarmee raak je immers vooral de modale Gentenaar.

De hoge tarieven in het centrum schrikken bezoekers af. Dat merkt ook de middenstand in onze stad, zoals recent bleek uit een enquête van Unizo. Bovendien zorgt het schrappen van parkeerplaatsen en het invoeren van bijzondere parkeerregimes ervoor dat ook bewoners in vele buurten steeds moeilijker hun wagen kwijt kunnen.

Dat het stadsbestuur de voorbije maanden al enkele schuchtere pogingen heeft gedaan om bij te sturen door onder meer de tarieven in een aantal parkeergarages wat te verlagen, geeft aan dat ook zij inzien dat er een probleem is. Maar wat rommelen in de marge volstaat niet. Het parkeerplan moet grondig worden herzien.

Wij zullen blijven pleiten voor nuance en pragmatisme. Enkel een slimme benadering, waarbij het circulatieplan wordt bijgestuurd naarmate er problemen duidelijk worden, komt de leefbaarheid voor Gentenaars, handelaars én bezoekers ten goede.

(Opiniestuk van Mieke Van Hecke en Veli Yüksel dat op 13 november 2017 in De Gentenaar verscheen).


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.