Proximus moet onterechte huurhelden terugbetalen


Recent kwam aan het licht dat telecombedrijf Proximus klanten onterecht kosten aanrekent voor de huur van een vast telefoontoestel dat al lang is afbetaald. CD&V-Kamerlid Veli Yüksel is geschokt: “Reeds vorig jaar in oktober ondervroeg ik bevoegd minister Alexander De Croo over de problematiek dat sommige klanten al jarenlang tot maandelijks € 5 teveel betaalden. Ik kreeg toen te horen dat er geen vuiltje aan de lucht was. Helaas blijkt dat deze wanpraktijken vandaag nog steeds bestaan. Dat is onaanvaardbaar voor een overheidsbedrijf als Proximus.”. Yüksel vraagt dat de gedupeerden worden vergoed voor het deel van de huurgelden dat zij onterecht betaalden.

In oktober 2016 stelde CD&V-Volksvertegenwoordiger Veli Yüksel een schriftelijke vraag aan minister De Croo (Open Vld), bevoegd voor Overheidsbedrijven. Yüksel wees er op dat voor bepaalde, gedateerde types telefoontoestellen van de toenmalige RTT aan sommige Proximus-klanten nog steeds huurgelden werden gefactureerd. “Klanten die de geijkte procedure niet hadden gevolgd om het huurcontract stop te zetten, zijn in de loop der jaren steeds blijven doorbetalen voor een dienst waar ze vermoedelijk sinds lang niet meer gebruik van maken. Soms worden telefoontoestellen zelfs verhuurd aan abonnees die niet meer over een vast telefonienummer beschikken.”, aldus Yüksel. Uit het antwoord bleek verder dat Proximus niet van plan was om de nog resterende huurders van oude toestellen te wijzen op de mogelijkheden om hun toestel om te ruilen, dan wel de huur op te zeggen.

Gedupeerde klanten vergoeden

Yüksel wijst op het feit dat de meeste gedupeerden van deze gehuurde telefoontoestellen kwetsbare oudere mensen zijn. “Het is schandalig dat Proximus op kap van deze kwetsbare groep makkelijk geld verdient.”, vindt de CD&V-politicus. Hij gaat verder: “Proximus is een overheidsbedrijf, dat zich moet schikken naar de waarden van een overheidsbedrijf, zijnde klantvriendelijkheid, transparantie en ethisch en correct ondernemen. Deze wanpraktijken beantwoorden niet aan deze waarden. Zeker met kwetsbare ouderen moet men zorgzaam omspringen.”. Federaal minister van Consumentenzaken Kris Peeters deelde de verontwaardiging van Yüksel en volgt het dossier nauwgezet op. Volgens het antwoord van minister Peeters huren maar liefst 150.000 klanten een vast telefoontoestel. Een aanzienlijk deel hiervan betaalt dus onterecht het huurgeld. Minister Peeters bevestigde dat Proximus bezig was met de uitwerking van een procedure voor klanten met langdurige contracten om uit de huurservice te stappen. Yüksel besluit: “Ik ben tevreden dat Proximus de problematiek erkent en een procedure uitwerkt om dit af te handelen. Ik dring erop aan dat klanten die onterecht betaald hebben door Proximus vergoed worden.”.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.