Dagelijks twee treinen vertraagd door koperdiefstallen


126 koperdiefstallen

In 2016 werden 126 koperdiefstallen gepleegd op het spoorwegnet van de NMBS en Infrabel. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Dat is een daling van 30 procent ten opzichte van 2015, en liefst 84 procent minder dan in 2013. Voor de eerste zes maanden van dit jaar staat de teller al op 61 diefstallen.

Twee treinen 21 minuten vertraging

Door de koperdiefstallen liepen vorig jaar elke dag twee treinen (680 treinen in totaal) een vertraging op, van gemiddeld 21 minuten (totaal: 7901 minuten). Dat is dan weer een verdubbeling ten opzichte van 2015 (3252 minuten). "het probleem is ondertussen sterk ingeperkt" stelt Veli Yüksel: “Toch blijven koperdiefstallen veel vertraging te veroorzaken voor de treinen en de pendelaars.”

26,7 ton koper gestolen

Vorig jaar werd 26,7 ton koper gestolen; in 2015 was dat 24 ton.

Bij de juridische dienst van Infrabel is het volgende aantal dossiers in behandeling waarbij daders gekend zijn:

  • 2015: 40 dossiers;

  • 2016: 14 dossiers;

  • 2017 (tot juni): 4 dossiers

De schade voor de NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel bedroeg in 2016 750.000 euro. In 2015 ging het om 1,1 miljoen euro.

“Spijtig genoeg kan de NMBS in de meeste gevallen geen schadevergoedingen recupereren bij de daders die worden veroordeeld voor de feiten, omdat het vaak om dievenbendes gaat die geen adres of domicilie hebben in ons land of insolvabel zijn”, aldus Yüksel.

Koperdiefstallen in vijf jaar tijd met 80% teruggedrongen

Het nationaal actieplan, opgemaakt in mei 2013 in overleg tussen Infrabel, Securail en de federale politie, bevat tal van maatregelen om kabeldiefstallen tegen te gaan. Zo worden logistieke centra van Infrabel beter beveiligd. Bovendien wordt nu op de kabels een markering ‘Infrabel’ en het jaar van productie aangebracht, en wordt zo veel mogelijk overgestapt op aluminium kabels. Jaarlijks plaatst Infrabel 150 km aan aluminiumkabels.

Yüksel: “Die inspanningen leveren duidelijk resultaat. Toch is elke diefstal er nog een te veel. Het is een goede zaak dat men experimenteert met een toestel dat de beweging van kabels kan detecteren, om zo de interventietijd te verkorten en daders op heterdaad te kunnen betrappen.”

Aantal kabeldiefstallen

Vertragingen ten gevolge van koperdiefstallen (in minuten)


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.