Groenere Taxi's in Gent


Geen straat in Gent of er rijdt wel eens een taxi door. Het is eigen aan een grote stad. “Maar de Gentse taxivloot moet groener,” Veli Yüksel. De CD&V-fractievoorzitter is tevreden dat de stad nu 20 bijkomende taxivergunningen wil uitreiken, specifiek voor elektrische taxi’s, bovenop de bestaande tweehonderd bestaande taxivergunningen.

Yüksel ondervroeg de bevoegde schepen al herhaaldelijk over de ambities van het stadsbestuur over de kwestie. In juni 2017 keurde de Gemeenteraad de overeenkomst met Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen goed. Het project, dat de naam ‘Clean Power for Taxi’s’ meekreeg, streeft naar een versnelde uitrol van elektrische taxi’s in Vlaanderen. Tegen 2020 zou 10 procent van de Vlaamse taxivloot moeten rijden op groene stroom. Die vloot moet de voorhoede zijn van een bredere transitie naar elektrische, gedeelde mobiliteit op groene stroom.

Het bekende bedrijf V-Taks heeft het voornemen om begin volgend jaar drie elektrische voertuigen aan te kopen, maar op dit moment rijden er nog geen rond in Gent. Bovenop de tweehonderd bestaande taxivergunningen zal het stadsbestuur daarom twintig nieuwe vergunningen uitreiken, specifiek voor elektrische taxi’s.

CD&V Gent schaart zich dan ook achter de plannen van het stadsbestuur. “We zijn gewonnen voor het vergroenen van de taxivloot,” zegt Yüksel. “We hebben het punt daarom goedgekeurd”. Voor eenmanszaken met slechts één voertuig is investeren in een nieuw, elektrisch voertuig een grote investering. “Daarom dringen we er op aan dat de grootste inspanningen worden gevraagd van de grote bedrijven,” aldus Yüksel. “Zeker omdat de meeste kleine bedrijven nog maar recent een nieuw voertuig hebben gekocht om te voldoen aan de euronormen”.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.