Gemeenteraad keurt voorstel CD&V Actieplan Kraken goed


Nu de federale wetgeving om kraken tegen te gaan rond is, wordt het hoog tijd dat het Gentse stadsbestuur zijn visie expliciteert en maatregelen vooropstelt om de problematiek aan te pakken, zo vindt CD&V-fractievoorzitter Veli Yüksel. Daarom diende hij namens de CD&V-fractie voor de gemeenteraad van september een voorstel in tot opmaak van een Actieplan Kraken. Tot zijn grote tevredenheid werd het voorstel door alle partijen, oppositie én meerderheid, aanvaard.

Geregeld duiken in onze stad nieuwe gevallen van kraken op. Vele daarvan halen de media niet, maar toch deden er dit jaar een aantal heel wat inkt vloeien. Het antwoord van het Gentse stadsbestuur klonk daarbij telkens hetzelfde: Wij kunnen daar niets aan doen door het ontbreken van federale wetgeving. Burgemeester Termont verweet de regering en het parlement zelfs dat ze te lang talmden om die wettelijke instrumenten te creëren. Opmerkelijk genoeg waren het precies de Gentse meerderheidspartijen sp.a en Groen die de parlementaire behandeling vertraagden.

Maar ondanks die tegenwerking is de kogel nu door de kerk. De kamercommissie Justitie keurde het wetsvoorstel van de meerderheidspartijen tot strafbaarstelling van kraken goed. Het bezetten van een woning die zichtbaar bewoond is, wordt strafbaar, waardoor de politie onmiddellijk zal kunnen optreden. Daarnaast wordt voor onbewoonde panden kraken een klachtmisdrijf, waartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden als de rechtmatige eigenaar een klacht indient.

Nu de federale wetgeving er is, vraagt CD&V dat het Gentse stadsbestuur verdere stappen zet. “Men kan zich nu niet langer verschuilen achter het ontbreken van wetgeving om warm en koud te blazen over kraken. Het is hoog tijd dat het stadsbestuur zijn visie expliciteert en duidelijk maakt hoe men de problematiek van kraken in onze stad wil aanpakken”, aldus Veli Yüksel. Daarom diende hij een voorstel tot raadsbesluit in waarin de gemeenteraad het college vraagt om een Actieplan Kraken op te maken en ter bespreking en goedkeuring voor te leggen.

Tot grote tevredenheid van de CD&V-fractie werd het voorstel door alle partijen, over de grenzen van meerderheid en oppositie, goedgekeurd. De burgemeester beloofde namens het college dat het gevraagde Actieplan er komt.

“We kijken uit naar het Actieplan Kraken, waarin een geïntegreerde benadering - mét aandacht voor zowel het eigendoms- als het woonrecht - wordt voorgesteld, om de problematiek van kraken aan te pakken”, zo reageert Yüksel. “Ook voor ons heeft iedereen recht op een dak boven zijn hoofd. Daarom pleiten we onder meer voor een strenger optreden tegen leegstand, meer sociale woningen en een uitbreiding van de opvanginitiatieven. Maar het innemen van andermans eigendom zonder diens toelating kan voor ons niet.”

Lees ook dit artikel in "Het Laatste Nieuws"


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.