Uitstel gelukkig geen afstel: kordate aanpak krakers eindelijk gestemd


De Kamercommissie Justitie is er dan toch in geslaagd om de wetgeving te stemmen die het mogelijk maakt om krakers kordaat aan te pakken. Voor het reces werd de stemming nog uitgesteld door de vertragingsmanoeuvres van de oppositie, hoewel er zich in onder andere Gent - waar sp.a en Groen nota bene in het bestuur zitten - schrijnende situaties voordeden waartegen men niet of amper kon optreden. “De voorvallen in Gent, helaas een kraakgevoelige stad, toonden de noodzaak aan van sluitende wetgeving om kraken kordaat aan te pakken. Vorige week nog bereikte ons het bericht dat acht mensen wederom een pand kraakten in het Gentse. Kraken is een misdrijf en moet dus bestraft kunnen worden. Met het evenwichtige meerderheidsvoorstel dat vandaag gestemd werd, zullen we heel wat problemen kunnen vermijden.", legt CD&V-Kamerlid Veli Yüksel uit.

Versnelde procedure via de vrederechter “Ons voorstel maakt een onderscheid tussen het kraken van bewoonde en niet-bewoonde panden. Wanneer iemand binnendringt in een bewoond pand, is er sprake van woonstschennis en dan kunnen politie en parket meteen de persoon uit het huis zetten. We breiden dit ook uit voor de gevallen waarin de betrokkene een langere tijd in het bewoond pand verblijft en er geen bewijs van inbraak meer is.”, legt Yüksel uit. “Als de woning niet bewoond is door de eigenaar of de huurder, dan laat het wetsvoorstel ook toe dat opgetreden wordt, na klacht van de betrokken eigenaar of huurder.”. Voor deze laatste situatie voorziet het voorstel in een versterking van de juridische wegen voor de eigenaar om het pand vrij te krijgen. Yüksel: “We zorgen voor een vereenvoudigde en versnelde toegang tot de vrederechter. Hij gaat de verschillende rechten van de eigenaar of huurder en de eventuele rechten van de vermeende krakers (huur, recht van bewoning) na. Als de krakers geen aanspraak kunnen maken op verblijfsrechten, dan zal de vrederechter hen bevelen om het pand te verlaten. Hij kan om menselijke redenen hen een termijn van maximaal één maand toestaan om het pand te verlaten. Hij brengt ook het OCMW op de hoogte om mee te zoeken naar onderdak voor krakers die geen onderkomen kunnen vinden.”, aldus Yüksel.

Klacht indienen via procureur Een tweede mogelijkheid voor de eigenaar of rechthebbende bestaat er in een klacht in te dienen bij de procureur des Konings en hem te verzoeken een bevel tot uithuiszetting van de krakers uit te vaardigen. Dit bevel wordt aan het pand aangeplakt, waarna de krakers het pand op korte termijn moeten verlaten. Om uit te sluiten dat men onterecht het huis moet verlaten, kan de bewoner dit bevel laten tenietdoen door de vrederechter, indien hij toch rechtmatig in het pand verbleef. Indien men geen gevolg geeft aan deze bevelen, zal de betrokkene ook een strafsanctie kunnen oplopen, door een aanvulling in het Strafwetboek.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.