Meldpunt leegstand totaal onbekend


Dit artikel verscheen vandaag in Het Laatste Nieuws.

De stad Gent heeft een meldpunt leegstand, maar er is geen kat die dat weet. Veli Yüksel stelt vast dat er vorig jaar slechts 13 meldingen waren. "Dat het meldpunt niet gepromoot wordt, zeker in het licht van de problematiek rond kraken, is vreemd", vindt hij. "De strijd tegen leegstand is een maat voor niks in Gent."

SABINE VAN DAMME

Het voorbije jaar werd in Gent verschillende keren massaal verontwaardigd gereageerd, omdat huizen van particulieren zomaar gekraakt werden door Roma. De stad en de politie konden daar blijkbaar niks tegen doen, ook al waren de huizen niet echt 'leegstaand'. De bewoners moesten naar de rechtbank trekken om de Roma te laten uitzetten, en kregen hun pand dan terug vol rommel en met allerlei beschadigingen.

Meldpunt onbekend

"Als je dan de cijfers van het Meldpunt Leegstand ziet, weet je dat de strijd tegen leegstand in Gent een maat voor niks is", zegt Veli Yüksel (CD&V). "Dat punt bestaat sinds 2012, maar meer dan het oprichten heeft de stad nog niet gedaan. Daardoor is het meldpunt gewoon onbekend. Het is nochtans een instrument dat kan helpen, zeker in het licht van de kraakproblematiek, maar ook om de leegstand in de stad gewoon aan te pakken. Eigenaars kunnen zo sneller op de vingers getikt worden, of beboet worden met een leegstandstaks. Zo kunnen mensen aangespoord worden om hun eigendom niet te laten leegstaan in een stad waar de woningnood hoog is." Yüksel vroeg bij bevoegd schepen Sven Taeldeman de cijfers op. "In het opstartjaar waren er 77 meldingen, in 2013 waren dat er liefst 127. Daarna is het aantal meldingen alleen maar afgenomen, tot 103 in 2014, en nog slechts 36 in 2016. Dit jaar kwamen nog maar dertien meldingen binnen."

Opnieuw promoten

In zijn antwoord stelt Sven Taeldeman dat het meldpunt dit najaar opnieuw gepromoot zal worden. Hij stelt ook dat lang niet alle meldingen leiden tot een opname in het leegstandsregister. "Eerst is er een administratief vooronderzoek door de dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu. Soms wijst dit uit dat er geen controle ter plaatse nodig is, bijvoorbeeld omdat de woning reeds opgenomen is in de inventaris, of omdat ze reeds ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard, of omdat er toch nog iemand gedomicilieerd is. Ook het plaatsbezoek kan er nog voor zorgen dat er geen opname in het leegstandregister komt, bijvoorbeeld omdat er toch nog bewoning wordt vastgesteld. Van de 127 meldingen in 2013, belandden uiteindelijk 54 woningen in het leegstandsregister, van de 40 meldingen in 2015 waren dat er 21, de 36 meldingen in 2016 leidden tot 24 opnames in het leegstandsregister.


© 2017 Veli Yüksel. Alle rechten voorbehouden. Design: Nielsen De Wilde.